Ikke bare tradisjonelle stillas

Vi er stolte når vi får bidra med gode løsninger som letter jobben for øvrige håndverkere. Derfor håper vi dere benytter sjansen til å få oss med på laget tidligere i …

Kartutsnitt fra Google Maps. Bilde.

Fosby Lift utvider nedslagsfeltet

I et marked med stadig økende konkurranse er det veldig trivelig at vi blir mer og mer interessant for kunder utenfor Østfold. Tilbakemeldingene vi får tyder på at det er riktig utstyr og god service som gjør at vi blir foretrukket framfor våre konkurrenter. I tillegg er vi svært leveringsdyktige, og vi er fleksible!

Fosby Stillas, Storgata 5. Bilde.

Storgata 5, Fredrikstad

Storgata 5 bygger bro mellom gammel håndverkstradisjon og moderne arkitektur. Bruken av teglstein understreker slektskapet med lokale teglbygg fra eldre dager, men springer også ut av internasjonale tradisjoner. Tegl er på mange måter …