Blogg
11/9/19

Trafikksikkerhetstiltak for Sarpsborg kommune

Fosby har stadig gående prosjekter for Sarpsborg kommune.

Vi har hatt, og har fortsatt gående en del mindre prosjekter for Sarpsborg kommune, der vi blant annet har utført kryssutbedringer på veier der skoleelever ferdes. Noen av disse jobbene er Per Gynts vei, Flatebyveien i Stasjonsbyen, St. Nikolas gate, Lundeveien i Varteig, samt to nye kantstopp ved jernbanestasjonen. I tillegg holder vi nå på med å lage fortau i Klokkergårdveien.

Tilbake

Mobil:
Epost:
Interesseorganisasjoner
Interesseorganisasjoner
Godkjenninger
Laster...