Sponsorat

Vi ønsker å gi noe tilbake til samfunnet ved å være med på å legge til rette for at det skapes stolthet, identitet, tilhørighet og engasjement i nærmiljøet. Dette er viktige grunnverdier blant store og små av alle kjønn, med ulikt livssyn, livssituasjon og opphav.

Langsiktig tenkning

I alle sponsorengasjementene som Fosby er med på, ønsker vi langsiktig tenkning. Dette sikrer en bedre effekt av investeringene som blir lagt ned i tid og penger i sponsorobjektet. I tillegg viser erfaring at en må være med over tid for å bli assosiert med sponsorobjektet.

Relasjoner

Gjennom sponsoravtalene bygger vi relasjoner til kunder, medarbeidere og våre samarbeidspartnere innen idrett, kultur og organisasjonsliv. Vi ønsker å være synlige i lokalsamfunnet der vi har kunder, og vi ser gjerne etter en god sponsormatch når vi deler ut midler.

Våre
Sponsorat

Vi ønsker å gi noe tilbake til samfunnet ved å være med på å legge til rette for at det skapes stolthet, identitet, tilhørighet og engasjement i nærmiljøet.

Interesse-organisasjoner

Opplæringskontoret for service og samferdsel SA
OKAB
SfS BA
Sarpsborg Næringsforening
https://www.norskutleieforening.no/
SEF
PLF
NHO
KL_kranutleieer
MEF
Miljøfyrtårn
NAF

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Få gode tilbud på mail. Har du en oppgave du trenger å få løst? Ta kontakt, så hjelper vi deg etter beste evne.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Laster...