HMS

HMS Fosby Stillas

Vi har høyt fokus på sikkerhet og faglig kompetanse. Alle våre stillasmontører har derfor stillassertifikat eller fagbrev i stillasbyggerfaget. Vi har tariffavtale som sikrer våre ansatte anstendige lønns- og arbeidsvilkår.

Vi benytter i all hovedsak egne, fast ansatte stillasbyggere som samtlige behersker norsk. Våre stillasmontører er bosatt i Fredrikstad, Halden, Moss, indre Østfold og Sarpsborg, noe som bidrar til en rask responstid. Vi påtar oss gjerne regelmessig kontroll av oppsatt stillas ved forespørsel fra oppdragsgiver.

All stillasmontering utføres etter gjeldende forskrifter og i henhold til Arbeidsmiljøloven. Fosby har vært en trygg aktør i stillasbransjen siden 1974.

Hva betyr HMS for Fosby Stillas?

Helse

Mennesket er den viktigste ressurs i arbeidslivet, og en god helse er det største aktivum et menneske har. Derfor tilrettelegger vi driften på en slik måte at hensynet til vern mot helse- og miljøskader blir prioritert.

Miljø

Vi tar miljøet på alvor, og jobber aktivt hver dag for å redusere klimagassutslipp. I forbindelse med dette har vi sørget for Miljøfyrtårnsertifisering hos Fosby Stillas.

Sikkerhet

Fosby Stillas arbeider aktivt for å etablere et trygt og sikkert arbeidsmiljø, slik at ulykker og helseskader skal unngås. Slik oppnås det også trivsel på arbeidsplassen.

No items found.
Interesseorganisasjoner

Kontakt

Tlf.: 69 13 25 03stillas@fosby.no

Kontortid hverdager:
07:00 – 15:00

Adresse:
Klokkergårdveien 17, 1711 Sarpsborg

Tusen takk! Vi tar kontakt så fort vi kan
Hoppsann! Her skjedde det en feil
Laster...