HMS Fosby Stillas

Vi har høyt fokus på sikkerhet og faglig kompetanse. Alle våre stillasmontører har derfor stillassertifikat eller fagbrev i stillasbyggerfaget. Vi har tariffavtale som sikrer våre ansatte anstendige lønns- og arbeidsvilkår.

Vi benytter i all hovedsak egne, fast ansatte stillasbyggere som samtlige behersker norsk. Våre stillasmontører er bosatt i Fredrikstad, Halden, Moss, indre Østfold og Sarpsborg, noe som bidrar til en rask responstid. Vi påtar oss gjerne regelmessig kontroll av oppsatt stillas ved forespørsel fra oppdragsgiver.

All stillasmontering utføres etter gjeldende forskrifter og i henhold til Arbeidsmiljøloven. Fosby har vært en trygg aktør i stillasbransjen siden 1974.

Hva betyr HMS for Fosby Stillas?

Helse

Mennesket er den viktigste ressurs i arbeidslivet, og en god helse er det største aktivum et menneske har. Derfor tilrettelegger vi driften på en slik måte at hensynet til vern mot helse- og miljøskader blir prioritert.

Miljø

Vi tar miljøet på alvor, og jobber aktivt hver dag for å redusere klimagassutslipp. I forbindelse med dette har vi sørget for Miljøfyrtårnsertifisering hos Fosby Stillas.

Sikkerhet

Fosby Stillas arbeider aktivt for å etablere et trygt og sikkert arbeidsmiljø, slik at ulykker og helseskader skal unngås. Slik oppnås det også trivsel på arbeidsplassen.

Interesse-organisasjoner

Opplæringskontoret for service og samferdsel SA
OKAB
SfS BA
Sarpsborg Næringsforening
https://www.norskutleieforening.no/
SEF
PLF
NHO
KL_kranutleieer
MEF
Miljøfyrtårn
NAF
Kontaktinformasjon:
69 13 25 03stillas@fosby.no
Kontortid hverdager:
07:00 – 15:00
Adresse:
Klokkergårdveien 17
1711 Sarpsborg
Takk! Din melding er nå sendt til oss :)
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Få gode tilbud på mail. Har du en oppgave du trenger å få løst? Ta kontakt, så hjelper vi deg etter beste evne.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Laster...