Godkjenninger

ASKOM

Utarbeidet med basis i ASKOM 09, et samarbeid mellom Kranutleiernes Landsforening og Svenska Mobilkranforeningen.

Les mer

Utførende for riving og miljøsanering, tiltaksklasse II

Fagområdet riving og miljøsanering omfatter sanering og forsvarlig sluttbehandling.

Les mer

Utførende for plasstøpte betongkonstruksjoner, tiltaksklasse I

Fagområdet omfatter forskalings-, armerings- og utstøpningsarbeider av konstruksjoner som fundamenter, vegger, søyler, bjelker og dekker.

Les mer

Utførende for fjernvarmeanlegg, tiltaksklasse III

Fagområdet omfatter utførelse av nye eller vesentlig endring av eksisterende fjernvarmeanlegg.

Les mer

Utførende for vannforsynings- og avløpsanlegg, tiltaksklasse II

Godkjenningsområdet omfatter utførelse av vann- og avløpsanlegg samt utførelse av overvannssystem, med tilhørende komponenter og utstyr.

Les mer

Utførende for landskapsutforming, tiltaksklasse II

Fagområdet landskapsutforming omfatter opparbeidelse og planering av grøntanlegg, idrettsanlegg m.m.

Les mer

Utførende for veg- og grunnarbeider, tiltaksklasse III

Fagområdet veg- og grunnarbeider omfatter blant annet graving, sprengning, oppfylling, planering og komprimering.

Les mer

Utførende for Innmåling og utstikking av tiltak tiltaksklasse II

Fagområdet omfatter innmåling av tilstrekkelige antall faste punkter i terrenget.

Les mer

Ansvarlig søker for alle type tiltak, tiltaksklasse I

For tiltak der prosjektering og utførelse ligger i høyere tiltaksklasse, men der ansvarsforholdene er oversiktlige og koordineringsbehovet er lite, vil tiltaksklassen for søkerfunksjonen være lav.

Les mer

Prosjekterende for veg-, utearealer og landskapsutforming, tiltaksklasse I

Foretak som søker godkjenning for dette godkjenningsområdet må kunne dokumentere en dekkende utdanning og praksis med ett av fagområdene. Det vil si at et foretak ikke må dokumentere bredden av oppgavene innenfor hele godkjenningsområdet, men begrenset til ett av fagene.

Les mer

Prosjekterende for vannforsynings- og avløpsanlegg, tiltaksklasse I

Prosjektering av vannforsynings- og avløpsanlegg omfatter komplett prosjektering av anleggskonstruksjoner og installasjoner, nødvendig dimensjonering og spesifikasjon av produkter og komponenter. Det skal sikres at produktene har produktdokumentasjon, jf. forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk.

Les mer

Prosjekterende for miljøsanering, tiltaksklasse I

Fagområdet omfatter kartlegging av farlig avfall ved riving, rehabilitering eller vesentlig ombygging av eksisterende byggverk, og på basis av det utarbeide avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse.

Les mer
No items found.
Interesseorganisasjoner

Ta kontakt

Har du spørsmål eller en oppgave du trenger å få løst? Ta kontakt, så hjelper vi deg etter beste evne.

Takk skal du ha! Vi tar kontakt så fort vi kan.
Hoppsann! Her skjedde det en feil
Laster...