Fjernvarme

Fjernvarme

Fosby Anlegg leverer grøfter for fjernvarme til mange store aktører i markedet. De fleste prosjekter er både omfattende og store i omfang. Arbeidene foregår ofte i tettbygde, trafikkerte strøk, og dette stiller høye krav til så vel utførende personell som prosjektledelse. Slikt arbeid krever dessuten strenge krav til nødvendige godkjenninger.

Vi leverer fjernvarmeprosjekter i hele Viken og Oslo.
Våre godkjennelser innen fjernvarme: https://sgregister.dibk.no/enteprises/999324088

Vi kan fjernvarme

Fosby Anlegg har erfaringen og kompetansen du trenger innen fjernvarme.

Bestill her

Lang og god erfaring

Vi har mer enn ti års erfaring med legging av fjernvarmeledninger i alle dimensjoner.

Tiltaksklasse III i utførelse

Fosby Anlegg gjennomfører komplette fjernvarmeanlegg, både gravearbeid og rørlegging.

Vi tar store prosjekter

Vi har opparbeidet oss lang erfaring og kompetanse innen større prosjekter.

"Østfold Energi har benyttet Fosby Anlegg i flere av våre fjernvarmeprosjekter. De har utført rene graveentrepriser, men har også hatt ansvaret for hele leveranser av ferdig fjernvarmetrasèer i våre konsesjonsområder. Vi er godt fornøyd med samarbeidet, og arbeidene som er utført."

Cato Andrè Strand
Østfold Energi

Ofte stilte spørsmål

Hvilke dimensjoner legger dere?

Vi legger alt fra stikkledninger til overføringsledninger. Det vil si dimensjoner fra DN 40 til DN 400.

Utfører dere sveising og muffing av skjøter?

Vi har gode samarbeidspartnere på sveising, røntgen og muffing som jobber sammen med oss på prosjektet. Dette gjør at vi kan utføre jobben sammenhengende og uten unødvendige opphold.

Utfører dere arbeid på sekundærsiden?

Vi legger fjernvarmerørene inn gjennom vegg, derfra har vi gode samarbeidspartnere med de rette godkjennelser og erfaring.

Tar dere på dere boring ved kryssing av vei og elver?

Vi har god erfaring med både styrt boring og hammerboring for kryssing av ulike hindre

No items found.
Interesseorganisasjoner

Kontakt

Tlf.: 69 13 25 04anlegg@fosby.no

Kontortid hverdager:
07:00 – 16:00

Adresse:
Klokkergårdveien 17, 1711 Sarpsborg

Tusen takk! Vi tar kontakt så fort vi kan
Hoppsann! Her skjedde det en feil.
Laster...