Våre visjoner og verdier

Alltid til stede

Vår visjon har i lang tid vært alltid til stede. Med det sikter vi til at du som kunde hos oss, alltid skal være trygg på at vi er til stede, hver dag, også når det gjelder som mest.

Vi skal alltid være blant de beste innenfor våre satsningsområder og din foretrukne leverandør.

Alltid til stede

Du som kunde skal alltid være trygg på at vi er til stede, 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.

Vi skal alltid være blant de beste innenfor våre satsningsområder og din foretrukne leverandør.

Stolt, raus og solid

Vi er stolte av jobben vi gjør, maskinene og våre ansatte.
Vi skal være rause mot kunder, kollegaer og samarbeidspartnere.
Vi er gjennom tiden blitt en solid aktør innenfor våre satsningsområder.

Mennesker

Vårt arbeidsmiljø skal legge til rette for at ansatte skal lykkes gjennom samlet å ha rett og nødvendig kompetanse, at ansatte skal føle seg godt ivaretatt, inkludert og det skal være rom for ulikhet, trivsel, arbeidsglede og tilstedeværelse, stolthet av den historie, identitet, de verdier og den lønnsomhet vi er med på å bygge.

Maskiner

Våre maskiner og utstyr skal være hensiktsmessige til de oppgaver vi skal løse, på best mulig måte ivareta selskapet, miljøet og omgivelsene, gjenspeile våre verdier, som stolt, raus og solid samfunnsbygger.

Marked

Vi skal tilpasse oss markedet ved å være løsningsorientert, nytenkende og fremtidsrettet, by på oss selv, vår kompetanse, yte god service og bygge sterke og varige relasjoner, levere kvalitet i alle ledd, både gjennom ord og handling, bygge varige verdier for et økonomisk sunt og bærekraftig fundament, skape vekst og måloppnåelse, både for hver enkelt og for selskapet.

Våre verdier i Fosby er stolt, raus og solid. Disse verdiene skal vi hver dag etterleve ved å være gode rollemodeller både internt mot kollegaer, men også eksternt mot kunder og samarbeidspartnere.

Vi er stolte av de mennesker og maskiner som gjennom bedriftens lange historie har vært med på å forme oss til den vi er i dag. Det er derfor viktig for oss at vi er stolte bærere av vår visjon, våre verdier og vår kultur som fundamenter, også for morgendagens eksistens.

I FOSBY har vi et mål om et mangfoldig arbeidsmiljø som sikrer at vi beholder de beste ansatte uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering eller alder.

Interesse-organisasjoner

Opplæringskontoret for service og samferdsel SA
OKAB
SfS BA
Sarpsborg Næringsforening
https://www.norskutleieforening.no/
SEF
PLF
NHO
KL_kranutleieer
MEF
Miljøfyrtårn
NAF

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Få gode tilbud på mail. Har du en oppgave du trenger å få løst? Ta kontakt, så hjelper vi deg etter beste evne.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Laster...