Sikkerhetsveiledning


Dette er en veiledning om risikovurderingen som må gjennomføres før arbeidet med liften kan påbegynnes. Den er også en påminnelse om at det er dine teoretiske kunnskaper om hvordan ulykker skjer, som gjør deg i stand til å forebygge dem. Brosjyren er på ingen måte en erstatning for liftopplæring, men skal være et hjelpemiddel for den som allerede har fått en slik opplæring.

Brukeren
1. Brukeren skal være fortrolig med arbeidet og ha dokumentert og praktisk kunnskap om sikker bruk.
2. Grunnleggende liftopplæring gjennomføres i henhold til bransjens liftlæreplan og gjeldende standarder. Kurstilbydere som har forpliktet seg til å følge læreplanen, er autorisert av PLFs opplæringsplan.
3. Arbeidsgiveren er ansvarlig for at brukeren har fått tilstrekkelig opplæring før arbeidet med en ny liftmodell påbegynnes.
4. Arbeidstakeren skal ha arbeidsgivers tillatelse til å benytte liften.
5. Brukeren skal være fylt 18 år eller oppfylle kravene til mindreårige, samt ha god helse.
6. Brukeren skal sette seg inn i og forstå sikkerhetsinstruksjonene samt liftens brukermanual.

Liften
Velger du rett, øker du sikkerheten.

Husk:        
1. Arbeidets art. Skal du transportere betong eller bytte lyspærer?      
2. Mengde og vekt på personer, utstyr og materiale som må ha plass i arbeidskurven.
3. Hvilken arbeidshøyde og rekkevidde kreves?
4. Mange lifter er konstruert kun for innendørs bruk.
5. Underlaget på arbeidsplassen; jevnhet, helling, bæredyktighet og stabilitet.
6. Arbeidsplassens beskaffenhet; trafikk, luftkabler, takhøyde osv.
7. Hvordan ser arbeidsplassen ut? Porter, dører, broer osv.
8. Må liften flyttes ofte?
9. Hvilken strømkilde egner seg best? Nettspenning, batteridrift eller aggregat?
10. Er det behov for strømuttak, trykkluft eller lignende i arbeidskurven?    

Transport
Før transport skal det kontrolleres at:

Generelt
1. Liften er sikret for transport i henhold til liftmanualen.
2. Bom og arbeidskurv er låst i transportstilling.
3. Støttebena er låst i transportstilling.
4. Strømforsyningen er frakoblet.
5. Bremsene fungerer.

Slepevogn
1. Trekkanordningen er korrekt tilkoblet.
2. Støttehjulene er låst i oppfelt stilling.
3. Trekkrullene (fremdriften) er frakoblet.
4. Belysningen fungerer.

Trekkvogn
1. Førerkortet ditt gjelder for kjøretøykombinasjonen.
2. Kjøretøykombinasjonens totalvekt overskrides ikke.
3. Du er kjent med kjøretøykombinasjonens maksimalt tillatte hastighet.

Oppstilling
1. Kontakt relevant myndighet for tillatelse dersom arbeid skal utføres på gate, vei eller offentlig sted.
2. Sperr av arbeidsplassens risikoområde.
3. Vis aktsomhet ved arbeid i nærheten av luftkabler. Strømledninger på bakken skal beskyttes eller flyttes.
4. Arbeidsplassens belysning skal være tilstrekkelig.
5. Unngå oppstilling på hellende underlag.
6. Underlaget skal bære liften inkludert last. Sørg for at tildekkede hull tåler liftens vekt inkludert last.
7. Skuff unna snø og is. Strø sand ved holke.
8. Bæreevnen er dårligere nært kumlokk og tidligere utgravd underlag, som demninger og brønner.
9. Mykt underlag har dårligere bæreevne enn fast underlag.
10. Bruk store underlagsplater på gressmatter og annet mykt underlag.
11. Lifter med støtteben skal plasseres i vannrett stilling ved hjelp av støttebena. Vaterpassene skal være hele og rene.
12. Trekkvogner skal være frakoblet.  

Før arbeidet
1. Kontroller at liften er feilfri og uskadd gjennom en visuell inspeksjon.
2. Liften skal være CE-merket og CE-sertifisert. Den skal ha gyldig godkjenningsmerke godt synlig plassert på maskinen.
3. Sikkerhetsanordningene skal aldri blokkeres, settes ut av funksjon eller kobles fra.
4. Kontroller at nødstoppmekanismen fungerer. Test nødmanøvrering/nødsenkingen fra bakkenivå.
5. Prøvekjør alle funksjonene med bakkekontrollen. Heis liften helt opp for å smøre alle hydrauliske funksjoner og varme opp hydraulikkoljen. Dette er spesielt viktig i kaldt og fuktig vær.
6. Personer som kan nødmanøvrere liften må befinne seg i nærheten eller kunne nås raskt.
7. Ved maling, sveising, betongarbeid og lignende skal liften dekkes til for beskyttelse.
8. Avfall som ligger og slenger i kurven øker ulykkesfaren. Rydd opp!  
9. Oppstår det feil på maskinen, kontakt omgående nærmeste arbeidsleder, alternativt eieren eller utleieren.
10. Sørg for at alle personer som oppholder seg i ditt arbeidsområde er oppmerksomme på liften din

Kjøre liften
1. Hull i bakken, ujevnheter, brønnhull, traverser, kraner, strømledninger osv utgjør en risiko.
2. Kjør liften varsomt og bestemt.
3. Selvgående lifter bør kjøres frem på horisontalt underlag.
4. Tilpass alltid hastigheten.
5. Grensestillingsbryterne skal ikke tilsiktet brukes som stoppanordning.
6. Husk at maksimallasten kan variere med utlegget. Dette fremgår av skiltet i arbeidskurven.
7. Fordel lasten jevnt i arbeidskurven.
8. Kontroller frihøyden over og under liften, samt avstanden til sidene.
9. Bruk aldri liften dersom vindhastigheten overskrider det maskinen er godkjent for. Husk at liftens vindfølsomhet øker med høyden.
10. Unngå å flytte liften når støttebena er kjørt ut.
11. En lift skal verken benyttes som heis, kran eller jekk.  

Arbeide i kurven
1. Godkjent fallsikringsutstyr skal alltid benyttes når risikovurderingen tilsier at fallsikring er nødvendig.
2. Gå aldri ut av kurven når den er heist opp! Klatre aldri på rekkverkene!
3. Rekkverkene skal stilles opp i oppreist stilling og sikres. Porten til arbeidskurven skal holdes stengt.
4. Det er ikke tillatt å bruke stiger eller lignende i kurven.
5. Ingen objekter skal kastes ut fra arbeidskurven.
6. De fleste arbeidssituasjoner utsetter liften for sidekrefter. Høytrykksspyling og sandblåsing kan forårsake en betydelig rekylkraft.
7. Det innebærer stor risiko å ta ekstra last med om bord i kurven når den er heist opp. Følg med på utlegget og den maksimale belastningen.

Avslutt arbeidet
1. Manøvrer liften i transportstilling og sett på alle eventuelle transportsikringer.
2. Parker på egnet sted. Liften skal ikke være til hinder for trafikk eller personer. Ta spesielt hensyn til nødutganger, brannslokningsutstyr, el-sentraler og lignende.
3. Aktiver bremsen. Bruk hjulkiler på egnet sted.
4. Koble fra kraftkilden ved nettspenningsdrift.
5. Batteridrevne lifter skal lades opp etter produsentens anvisninger, som regel hver dag. Vær oppmerksom på faren for dannelse av knallgass.
6. Sakselifter som forlates uten oppsyn i oppheist stilling skal sikres mekanisk, slik at de ikke senkes utilsiktet.
7. Lås kontrollpanelet og ta med deg nøkkelen. Vær oppmerksom på at enkelte arbeidsplasser kan kreve at nøkkelen er tilgjengelig på stedet.
8. Dekk eventuelt styringskonsollen i arbeidskurven med en hette som beskytter mot vær og vind.
9. Som leietaker er du forpliktet til å forsikre deg om at liften er i funksjonsdyktig tilstand i leieperioden. Rapporter om feil eller problemer som eventuelt har oppstått.

Interesse-organisasjoner

Opplæringskontoret for service og samferdsel SA
OKAB
SfS BA
Sarpsborg Næringsforening
https://www.norskutleieforening.no/
SEF
PLF
NHO
KL_kranutleieer
MEF
Miljøfyrtårn
NAF
Kontaktinformasjon:
69 13 25 01lift@fosby.no
Kontortid hverdager:
07:00 – 16:00
Adresse:
Klokkergårdveien 17
1711 Sarpsborg
Takk! Din melding er nå sendt til oss :)
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Få gode tilbud på mail. Har du en oppgave du trenger å få løst? Ta kontakt, så hjelper vi deg etter beste evne.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Laster...