En lærling er for oss den viktigste ressursen for å løse morgendagens arbeidsoppgaver. Våre dyktige fagarbeidere har mange års erfaring som de ønsker å dele med deg som lærling. Du som nysgjerrig lærling er åpen for å tenke nytt og slik kan vi sammen finne nye måter å løse oppgaver på.

Hos oss skal du bli tatt godt vare på og ha en trygg dag på jobb. Du vil bli satt til spennende og utfordrende oppgaver du skal løse, og du vil føle god mestring når de er rett utført.

Vi ønsker deg velkommen som lærling hos oss!

Administrasjon

Jon A. Fosby

Eier

90 14 39 98jon.fosby@fosby.no

Hvordan det er å være lærling hos Fosby? Se videoen her

Hvorfor bli lærling i Fosby

FOSBYs lærlingprogram sikrer at du får en god mottakelse og en grundig faglig opplæring. Lærlingperioden består av mestring, prøving og feiling. Vi ser på det som en del av utviklingen. Som lærling hos oss får du ta del i en hverdag fylt med varierte, lærerike og meningsfylte arbeidsoppgaver. Du vil inngå i arbeidslag med gode kollegaer og får delta i store og små prosjekter som er relevante for din læreplan. Du får en fadder som følger deg opp. Oppfølging fra fadder, fagansvarlig og opplæringskontoret sikrer deg en allsidig og praktisk opplæring og innføring i faget i samsvar med læreplanen. I løpet av lærlingtiden skal du få relevante utfordringer som skal gjøre deg rustet til å gjennomføre fagprøven på best mulig måte og bli en god fagarbeider. Vårt fremste mål er at du skal oppleve trivsel og mestring i arbeidshverdagen.

Fordeler med fagopplæring

Teoretiske studier passer ikke like godt for alle, mange ønsker heller å sette sine praktiske evner i bruk. For deg som er praktisk anlagt og ønsker en aktiv arbeidshverdag, kan yrkesfaglig utdanning være den rette veien å gå. Studiene er i hovedsak basert på praktisk arbeid og utførelse, og mindre teori sammenlignet med studiespesialiserende retninger. Som lærling kommer du raskt ut i arbeid, og du starter å tjene penger allerede mens opplæringen pågår. Etter at du har vært lærling i to år og fått fagbrevet ditt, har du flere muligheter. Du kan blant annet videreutdanne deg på fagskole, ta generell studiekompetanse, ta mesterbrev, eller gå Y-veien.

Fagene vi tilbyr opplæring i

Vi tilbyr opplæring innen
- Anleggsmaskinførerfaget
- Vei- og anleggsfaget
- Anleggsmaskinmekanikerfaget
- Kran- og løfteoperasjonsfaget
- Stillasbyggerfaget
- Service- og administrasjonsfaget
- Truck- og liftmekanikerfaget
- Yrkessjåførfaget
- Bergsprengerfaget

Lærlingkontrakt

Utformingen av lærlingkontrakter er bestemt av myndighetene. Slik kontrakt skal underskrives av lærlingen, bedriften og opplæringskontoret i fylket ditt. Opplæringsloven, arbeidsmiljøloven og tariffavtalen i bedriften regulerer både pliktene og rettighetene som lærlingene og lærebedriftene har. Arbeidsmiljøloven krever at alle arbeidsgivere skal lage en arbeidsavtale for de ansatte og lærlinger. Læretiden på to år defineres gjerne som 50% læring og 50% arbeid. Lærlingen har samme rettigheter til ferie, feriepenger og sykepenger som ordinære arbeidstakere.  

Les mer

Opplærings- kontorets rolle

Vi har valgt å ha alle våre lærlinger på lærekontrakt gjennom relevante opplæringskontorer. Vi er per i dag tilsluttet følgende opplæringskontorer:
OKAB: Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene
OSS: Opplæringskontoret for service og samferdsel
BYGGOPP: Opplæringskontoret for bygg- og anleggsteknikk
LKØ: Lærlingekompaniet Øst
TBOK: Traktorbransjens opplæringskontor

Les mer

Fagprøve og tiden etter

Når opplæringsperioden nærmer seg slutt og du har hatt din siste vurderingssamtale, vil Opplæringskontoret melde deg opp til fagprøve. Fylkeskommunen godkjenner oppmeldingen og gir beskjed til Prøvenemnda, som er ansvarlig for gjennomføring av fagprøver. Prøvenemnda i ditt fag vil være i dialog med om kan komme med forslag til både prøvearbeid, prøvested og tidspunkt for når den avsluttende prøven kan gjennomføres. Fagprøven går over 3 dager, og inneholder planlegging, gjennomføring og dokumentasjon. På slutten av den siste dagen får du beskjed om du har bestått eller ikke.

Spørsmål og svar

Hvor mange lærlinger tar dere inn hvert år?
Det varierer fra år til år, men vi tar inn så mange vi har mulighet for å følge opp. Vårt mål er å ha minst 1-2 lærlinger i alle våre fag.

Hva får jeg betalt i lærlinglønn?
Hos oss får du lønn i henhold til tariffavtalen vår mellom Maskinentreprenørenes Forbund og Norsk Arbeidsmandsforbund.

Får jeg fast jobb etter lærlingtiden er over?
Lærlingordningen er en viktig rekrutteringskanal for Fosby. Dersom du gjennomfører en god lærlingtid, er sannsynligheten stor for at du blir ansatt etter bestått fagprøve.

Får jeg det jeg trenger eller må jeg kjøpe det selv?
Hos oss får du utdelt nødvendig verktøy, arbeidsklær og verneutstyr som du ikke trenger å betale for.

Informasjon til skoler og foresatte

Ønskes mer informasjon sender vi ut informasjonsmateriell om Fosby og om det å være lærling hos oss både til skoler og private. Vi kommer gjerne på besøk til skoleklasser for å presentere oss og lærlingeordningen vår.

Om dere ønsker å besøke oss i våre lokaler i Klokkergårdveien, send oss en forespørsel så finner vi et passende tidspunkt. Vi er å finne på utdanningsmesser og elevmesser som arrangeres i distriktet.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Nyttige linker


Okab.no (Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene)

Logistikkfag.no (Opplæringskontoret for service og samferdsel)

Servicefag.no (Lærlingekompaniet Øst)

Traktorbransjen.no (Traktorbransjens opplæringskontor)

Utdanning.no

Arbeidstilsynet.no

Vilbli.no

Søk lærlingeplass

Ønsker du å søke om lærlingplass hos oss gjør du dette her på nettsiden. Vi åpner vår søknadsportal 15. januar, med søknadsfrist 1. mars.  Et godt råd er at du bruker litt tid på å skrive en god søknad. Fortell oss hvem du er, hvilke interesser og erfaringer du har. Legg også gjerne ved karakterene eller kompetansebeviset ditt for siste termin.

Er det andre spørsmål eller du ønsker å komme i kontakt med oss vedrørende lærlingforhold kan dette sendes til oss på may-lis.karlsen@fosby.no

Interesse-organisasjoner

Opplæringskontoret for service og samferdsel SA
OKAB
SfS BA
Sarpsborg Næringsforening
https://www.norskutleieforening.no/
SEF
PLF
NHO
KL_kranutleieer
MEF
Miljøfyrtårn
NAF

Ta kontakt

Har du spørsmål eller en oppgave du trenger å få løst? Ta kontakt, så hjelper vi deg etter beste evne.

Se kontaktside
Takk! Din melding er nå sendt til oss :)
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Få gode tilbud på mail. Har du en oppgave du trenger å få løst? Ta kontakt, så hjelper vi deg etter beste evne.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Laster...