Lærlingkontrakt, rettigheter og plikter

Lærlingkontrakt og læreplan
Utformingen av lærlingkontrakter er bestemt av myndighetene. Slik kontrakt skal underskrives av lærlingen, bedriften og opplæringskontoret i fylket ditt. Den som er ansvarlig for læreplan er nevnt i kontrakten. Lærekontrakt og opplæringskontrakt
er regulert av opplæringsloven § 4-5. Et eksempel på lærlingkontrakt kan du se her.

Hva slags lover og regler gjelder for lærlinger?
Opplæringsloven, arbeidsmiljøloven og tariffavtalen i bedriften regulerer både pliktene og rettighetene som lærlingene og lærebedriftene har. Det er fylkeskommunen og opplæringskontoret som har ansvaret for kvaliteten i lærlingprogrammet i samarbeid med opplæringsbedriften.

Arbeidsavtale
Arbeidsmiljøloven krever at alle arbeidsgivere skal lage en arbeidsavtale for de ansatte og lærlinger. Innholdet i en slik arbeidsavtale står nevnt i arbeidsmiljøloven § 14-6.

Lærlingplass
Skolen skal ha gitt deg veiledning om hvordan du får læreplass. Du kan også på egenhånd oppsøke bedrifter for å skaffe læreplass. Søknad om læreplass kan du sende direkte til bedriften (lenke) eller til opplæringskontoret i din fylkeskommune.

Lærlinglønn

Å være lærling innebærer at du skal lære gjennom å delta i arbeidet, og i tillegg skal du få opplæring og veiledning.
Læretiden på 2 år defineres gjerne som 50% læring og 50% verdiskaping/arbeid.

Ferie og sykepenger
Lærlingen har samme rettigheter til ferie, feriepenger og sykepenger som ordinære arbeidstakere. Feriepenger utbetales på grunnlag av inntekten det foregående året. Dersom du ikke har hatt nok inntekt året før til å finansiere full ferieperiode, kan du søke om å ta kortere ferie enn ferieloven og tariffavtalen sier.

Graviditet og fødsel
Lærlinger som blir gravide i læretiden, har rett til svangerskapspermisjon. Det er ulovlig for bedriften å si opp en kontrakt på grunn av svangerskapspermisjon.

Lærebedriftens ansvar og plikter
For at en bedrift skal godkjennes som lærebedrift, må den kunne gi tilfredsstillende opplæring og ha en faglig leder.

Bedriften forplikter seg til å gi opplæring i samsvar med de fastsatte læreplanene og følge lovene som gjelder i læreforholdet.

Bedriften skal ha en plan for opplæringen slik at lærlingen får riktig opplæring. Denne planen kan være et utgangspunkt for samtaler og vurdering underveis.

Vurdering og skriftlig tilbakemelding fra bedriften skal være en del av opplæringen og informere om lærlingen har nådd kompetansemålene i læreplanen. Minst hvert halvår skal lærlingen og bedriften gjennomføre en vurderingssamtale. Samtalen skal være avtalt på forhånd, slik at både lærlingen og bedriften får tid til forberedelse.

Lærlingens plikter
Som lærling skal du være aktiv i opplæringen, og ta imot veiledning og informasjon fra bedriften underveis i opplæringen. Du skal også delta i arbeidet hos lærebedriften slik at bedriften får et grunnlag å vurdere deg på.

Lover og regler som gjelder i bedrifter og i arbeidslivet, er ofte ukjente for de som kommer rett fra skolen. Derfor er det viktig at du gjør deg kjent med reglene i arbeidslivet, og at du er klar over at disse reglene gjelder for lærlinger på lik linje med andre arbeidstakere.

Bedriften har gjerne et eget arbeidsreglement, og du skal få opplæring i arbeidsreglementet, slik at du kan følge de reglene som er fastsatt. Bedriften plikter også å informere deg om retten til egenmelding ved sykdom og om konsekvensene av et eventuelt brudd på disse bestemmelsene.

Annet
Arbeidsmiljøloven gjelder også for lærlinger, men det er noen særskilte regler for lærlinger om stillingsvern, om prøvetid og om opphør av kontrakter. Her er det opplæringsloven som gjelder.
Fagopplæringskontoret i fylket ditt skal ha beskjed om alle endringer som har betydning for læreforholdet. Dette kan være lengre avbrudd i læretiden på grunn av svangerskap eller sykdom. Det kan også gjelde forhold i bedriften som gjør at den ikke lenger oppfyller de formelle kravene til å være godkjent lærebedrift.

Informasjonen er hentet fra: www.delta.no, www.arbeidstilsynet.no og www.vilbli.no

Interesse-organisasjoner

Opplæringskontoret for service og samferdsel SA
OKAB
SfS BA
Sarpsborg Næringsforening
https://www.norskutleieforening.no/
SEF
PLF
NHO
KL_kranutleieer
MEF
Miljøfyrtårn
NAF

Ta kontakt

Har du spørsmål eller en oppgave du trenger å få løst? Ta kontakt, så hjelper vi deg etter beste evne.

Se kontaktside
Takk! Din melding er nå sendt til oss :)
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Få gode tilbud på mail. Har du en oppgave du trenger å få løst? Ta kontakt, så hjelper vi deg etter beste evne.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Laster...