HMS

I Fosby henger et mål høyere enn alt annet; nemlig at samtlige ansatte skal kunne gå hjem hver dag uten skader på personell eller miljø.

Helse

Mennesket er den viktigste ressurs i arbeidslivet, og en god helse er det største aktivum et menneske har. Derfor tilrettelegger vi driften på en slik måte at hensynet til vern mot helse- og miljøskader blir prioritert.

Miljø

Vi tar miljøet på alvor, og jobber aktivt hver dag for å redusere klimagassutslipp. I forbindelse med dette har vi sørget for Miljøfyrtårnsertifisering på alle våre firmaer innen Fosby.
Vi oppfordrer alle våre leverandører og samarbeidspartnere til å gjøre det samme.

Les våre retningslinjer for etisk handel

Sikkerhet

Fosby arbeider aktivt for å etablere et trygt og sikkert arbeidsmiljø, slik at ulykker og helseskader skal unngås. Slik oppnås det også trivsel på arbeidsplassen.

Fosby arbeider aktivt for å etablere et trygt og sikkert arbeidsmiljø, slik at ulykker og helseskader skal unngås. Slik oppnås det også trivsel på arbeidsplassen.

For å oppnå dette vil helse, miljø og sikkerhet prioriteres på lik linje med produksjon, teknikk og økonomi. Bedriften vil etter beste evne etterleve de gjeldende lover og forskrifter som er pålagt oss.

Det tas sikte på å tilrettelegge driften på en slik måte at hensynet til vern mot helse- og miljøskader blir prioritert.

Mennesket er den viktigste ressurs i arbeidslivet, og en god helse er det største aktivium et menneske har.

Internkontroll

Formålet med internkontroll er å fremme ansattes helse, miljø og sikkerhet. Dette foregår ved at den som er ansvarlig for virksomheten organiserer systematiske tiltak for å påse at lovfestede krav og forskrifter overholdes.

Vi tar miljøet på alvor, og jobber aktivt hver dag for å redusere klimagassutslipp. Derfor er alle våre selskaper Miljøfyrtårnsertifiserte.

No items found.
Interesseorganisasjoner

Ta kontakt

Har du spørsmål eller en oppgave du trenger å få løst? Ta kontakt, så hjelper vi deg etter beste evne.

Takk skal du ha! Vi tar kontakt så fort vi kan.
Hoppsann! Her skjedde det en feil
Laster...