Veianlegg

Veianlegg

Erfaring, kompetanse og en tilpasset moderne maskinpark gjør oss i stand til å ta på oss prosjekter innen veianlegg, i ulike omfang og størrelse.

Oppdragene vi tar på oss i tettbygde strøk kan være kryssutbedringer, gang- og sykkelveier, fortau, samt universell utforming av busslommer og underganger. I tillegg bygger og vedlikeholder vi offentlig infrastruktur som fylkesveier, riksveier og kommunale veier. Vi bygger infrastruktur for utbyggere av bolig og hyttefelt.

Vi kan veianlegg

Vi har ansvarsrett for prosjektering i tiltaksklasse I. Når det gjelder utførelse har vi tiltaksklasse III.

Bestill her

Lang og god erfaring

Vi har snart hundre års erfaring fra arbeid med veibygging, som har gitt oss god erfaring innen feltet.

En komplett leverandør

Vi utfører hele byggeprosessen, med alt fra graving, sprengning, masseforflytting, rørlegging og overvannssystemer, avretting og asfaltering.

Prosjektering

Fosby Anlegg prosjekterer og dimensjonerer vei for deg ved behov.

Ofte stilte spørsmål

Utbedrer dere skader på vei og asfaltdekke?

Vi utbedrer skader både i veikropp, drens- og grøftesystem, og asfalt. Vi har et eget asfalteringsteam som har utstyr for utbedring av slaghull.

Tar dere arbeid med småveier?

Vi tar på oss alle type veioppdrag uansett størrelse eller omfang.

Legger dere asfalt på veien selv?

Vi har et eget asfalteringsteam som legger asfalt på din nye vei.

Prosjekterer og dimensjonerer dere veiene?

Vi har god erfaring med bygging av vei for offentlige og private virksomheter, og har derfor et godt grunnlag for å bistå med dimensjonering av ønsket veiprosjekt.

No items found.
No items found.
Interesseorganisasjoner

Kontakt

Tlf.: 69 13 25 04anlegg@fosby.no

Kontortid hverdager:
07:00 – 16:00

Adresse:
Klokkergårdveien 17, 1711 Sarpsborg

Tusen takk! Vi tar kontakt så fort vi kan
Hoppsann! Her skjedde det en feil.
Laster...