Stillaskurs

Meld deg på

For oss er sikkerhet i stillasene det viktigste. Derfor er brukerkurs i stillas, samt stillaskurs inntil 5 m, inntil 9 m og over 9 m tjenestene vi tilbyr våre kunder.  

Vi gjennomfører jevnlig stillaskurs for stillasmontører og brukere.
Oppdaterte forskrifter med nye krav til kurs og kursinnhold ble iverksatt 1. januar 2016.

Stillasfaget er i stadig utvikling, ikke minst takket være årlige revisjoner av gjeldende forskrifter og opplæringskrav.

Vi jobber kontinuerlig for å holde oss oppdatert på disse endringene, slik at vi til enhver tid kan tilby kursinnhold som samsvarer med gjeldende krav.

Arbeidsgiver skal sørge for brukerkurs til sine arbeidstakere som bruker stillas som arbeidsplassform.

Våre kurs

Her finner du detaljer om de forskjellige kursene vi tilbyr hos Fosby Stillas.

Brukerkurs

Formål: Kvalifisere personell for sikker bruk av stillas. 

Målgruppe: Personell som skal jobbe i stillas og stiger. 

Varighet: 4 timer.

Følgende emner blir gjennomgått
– Lover og regelverk 
– Innføring i det aktuelle stillaset 
– HMS
– Endringer, vedlikehold og ettersyn av stillas 
– Godkjenninger og merking av stillas 
– Prosedyrer 

Stillaskurs inntil 5 meter

Formål: Kvalifisere arbeidstaker for montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv over to meter i standardoppstilling. 

Målgruppe: Personell som skal montere, demontere, endre og kontrollere stillas med øverste stillasgulv fra 2 til 5 meter i standardoppstilling. 

Varighet: 2 dager (7,5 timer teori + 7,5 timer praksis). 

Krav til forkunnskaper:
Grunnleggende fallsikringskurs. 

Stillaskurs inntil 9 meter

Formål: Kvalifisere personell for montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv inntil 9 meter i standardoppstilling. 

Målgruppe: Personell som skal montere, demontere, endre og kontrollere stillas med øverste stillasgulv inntil 9 meter i standardoppstilling. 

Varighet: 4 dager (15 timer teori + 15 timer praksis). 

Krav til forkunnskaper:
Grunnleggende fallsikringskurs. 

Stillaskurs over 9 meter

Opplæringen skal særskilt ta hensyn til mulige faremomenter som arbeidet kan medføre, og skal i tillegg til kravene i § 17-2 tredje ledd bokstav a–h omfatte:

a) helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig montering av stillaskonstruksjoner,hvor det inngår elementer som krever en særskilt styrke- og stabilitetsberegning.

b) forståelse av spesifikasjonene for en planlagt stillasoppstilling, herunder styrke- ogstabilitetsberegninger.

c) øvelse i forsvarlig montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner,både med hensyn til egen helse og sikkerhet under arbeidet, og de etterfølgendebrukernes helse og sikkerhet.

For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til selvstendig arbeid med montering, demontering, endring og kontroll, skal arbeidsgiver påse at arbeidstaker har anvendt stillas i minst seks måneder, fått 36 timer teoretisk opplæring, og deretter 72 timer praktisk opplæring under tilsyn og veiledning av en kvalifisert person. Arbeidsgiver skal i tillegg påse at arbeidstaker får øvelse i bruk av relevant sikringsutstyr mot fall under montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner, herunder bruk av personlig verneutstyr (fallsikringsutstyr).

Vi gjennomfører jevnlig brukerkurs for stillas. Har dere flere fra samme firma som trenger kurs, kan vi sette opp egne datoer for dette.

Vi gjennomfører brukerkurs for stillas følgende datoer:

Januar

Onsdag 11. januar  kl. 07.00 - 15.00 Stillaskurs 2-5 m - 10 plasser ledig

Onsdag 18. januar kl. 07.00 - 15.00 Stillaskurs 5-9 m - 10 plasser ledig

Torsdag 19. januar kl. 07.00 - 15.00 Praksis stillaskurs 2-9 m - 10 plasser ledig

Fredag 20. januar kl. 07.00 - 15.00 Praksis stillaskurs 2-9 m - 10 plasser ledig

Tirsdag 31. januar kl. 12.00 - 15.00 Brukerkurs stillas - 10 plasser ledig

Februar

Tirsdag 28. februar kl. 12.00 - 15.00 Brukerkurs stillas - 10 plasser ledig

Mars

Onsdag 08. mars kl. 07.00 - 15.00 Stillaskurs 2-5 m - 10 plasser ledig

Onsdag 15.mars  kl. 07.00 - 15.00 Stillaskurs 5-9 m - 10 plasser ledig

Tirsdag 28. mars kl. 12.00 - 15.00 Brukerkurs stillas - 10 plasser ledig

April

Tirsdag 25. april kl. 12.00 - 15.00 Brukerkurs stillas - 10 plasser ledig

Mai

Onsdag 03.mai  kl. 07.00 - 15.00 Stillaskurs 2-5 m - 10 plasser ledig

Onsdag 11. mai kl. 07.00 - 15.00 Stillaskurs 5-9 m - 10 plasser ledig

Tirsdag 30. mai kl. 12.00 - 15.00 Brukerkurs stillas - 10 plasser ledig

Meld deg på kurs

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Interesse-organisasjoner

Opplæringskontoret for service og samferdsel SA
OKAB
SfS BA
Sarpsborg Næringsforening
https://www.norskutleieforening.no/
SEF
PLF
NHO
KL_kranutleieer
MEF
Miljøfyrtårn
NAF
Kontaktinformasjon:
69 13 25 03stillas@fosby.no
Kontortid hverdager:
07:00 – 15:00
Adresse:
Klokkergårdveien 17
1711 Sarpsborg
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Få gode tilbud på mail. Lorem en oppgave du trenger å få løst? Ta kontakt, så hjelper vi deg etter beste evne.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Laster...