Stillaskurs

Meld deg på

Kurs hos Fosby Stillas

For oss er sikkerhet i stillasene det viktigste. Derfor er brukerkurs i stillas, samt stillaskurs inntil 5 m, inntil 9 m og over 9 m tjenestene vi tilbyr våre kunder.  

Vi gjennomfører jevnlig stillaskurs for stillasmontører og brukere.
Oppdaterte forskrifter med nye krav til kurs og kursinnhold ble iverksatt 1. januar 2016.

Stillasfaget er i stadig utvikling, ikke minst takket være årlige revisjoner av gjeldende forskrifter og opplæringskrav.

Vi jobber kontinuerlig for å holde oss oppdatert på disse endringene, slik at vi til enhver tid kan tilby kursinnhold som samsvarer med gjeldende krav.

Arbeidsgiver skal sørge for brukerkurs til sine arbeidstakere som bruker stillas som arbeidsplassform.

Våre kurs

Her finner du detaljer om de forskjellige kursene vi tilbyr hos Fosby Stillas.

Brukerkurs

Formål: Kvalifisere personell for sikker bruk av stillas. 

Målgruppe: Personell som skal jobbe i stillas og stiger. 

Varighet: 4 timer.

Følgende emner blir gjennomgått
– Lover og regelverk 
– Innføring i det aktuelle stillaset 
– HMS
– Endringer, vedlikehold og ettersyn av stillas 
– Godkjenninger og merking av stillas 
– Prosedyrer 

Stillaskurs inntil 5 meter

Formål: Kvalifisere arbeidstaker for montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv over to meter i standardoppstilling. 

Målgruppe: Personell som skal montere, demontere, endre og kontrollere stillas med øverste stillasgulv fra 2 til 5 meter i standardoppstilling. 

Varighet: 2 dager (7,5 timer teori + 7,5 timer praksis). 

Krav til forkunnskaper:
Grunnleggende fallsikringskurs. 

Stillaskurs over 9 meter

Opplæringen skal særskilt ta hensyn til mulige faremomenter som arbeidet kan medføre, og skal i tillegg til kravene i § 17-2 tredje ledd bokstav a–h omfatte:

a) helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig montering av stillaskonstruksjoner,hvor det inngår elementer som krever en særskilt styrke- og stabilitetsberegning.

b) forståelse av spesifikasjonene for en planlagt stillasoppstilling, herunder styrke- ogstabilitetsberegninger.

c) øvelse i forsvarlig montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner,både med hensyn til egen helse og sikkerhet under arbeidet, og de etterfølgendebrukernes helse og sikkerhet.

For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til selvstendig arbeid med montering, demontering, endring og kontroll, skal arbeidsgiver påse at arbeidstaker har anvendt stillas i minst seks måneder, fått 36 timer teoretisk opplæring, og deretter 72 timer praktisk opplæring under tilsyn og veiledning av en kvalifisert person. Arbeidsgiver skal i tillegg påse at arbeidstaker får øvelse i bruk av relevant sikringsutstyr mot fall under montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner, herunder bruk av personlig verneutstyr (fallsikringsutstyr).

Stillaskurs inntil 9 meter

Formål: Kvalifisere personell for montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv inntil 9 meter i standardoppstilling. 

Målgruppe: Personell som skal montere, demontere, endre og kontrollere stillas med øverste stillasgulv inntil 9 meter i standardoppstilling. 

Varighet: 4 dager (15 timer teori + 15 timer praksis). 

Krav til forkunnskaper:
Grunnleggende fallsikringskurs. 


For oss er sikkerhet i stillasene det viktigste. Derfor er brukerkurs i stillas, samt stillaskurs inntil 5 m, inntil 9 m og over 9 m tjenestene vi tilbyr våre kunder.  Vi gjennomfører jevnlig stillaskurs for stillasmontører og brukere.

Oppdaterte forskrifter med nye krav til kurs og kursinnhold ble iverksatt 1. januar 2016.

Stillasfaget er i stadig utvikling, ikke minst takket være årlige revisjoner av gjeldende forskrifter og opplæringskrav. Vi jobber kontinuerlig for å holde oss oppdatert på disse endringene, slik at vi til enhver tid kan tilby kursinnhold som samsvarer med gjeldende krav. Arbeidsgiver skal sørge for brukerkurs til sine arbeidstakere som bruker stillas som arbeidsplassform.

Stillaskurs

Vi gjennomfører jevnlig brukerkurs for stillas. Har dere flere fra samme firma som trenger kurs, kan vi sette opp egne datoer for dette.

Vi gjennomfører brukerkurs for stillas følgende datoer:

Onsdag 8. juni klokken 07.00 - 12.00 - 10 plasser ledig

Meld deg på kurs

Takk skal du ha! Vi tar kontakt så fort vi kan.
Hoppsann! Her skjedde det en feil

Caverion bruker Fosby når vi trenger stillas, lifter, aggregater og annet utstyr. Vi liker at Fosby er lokale og kan levere på kort varsel. Vårt samarbeid har pågått gjennom flere år og vi er veldig fornøyd med service og oppfølging.

Thomas Wehler , prosjektleder
Caverion

Ta kontakt

Trine Eidesmo

Mobil:
980 60 601
Epost:
trine.eidesmo@fosby.no
Interesseorganisasjoner

Kontakt

Tlf.: 69 13 25 03stillas@fosby.no

Kontortid hverdager:
07:00 – 15:00

Adresse:
Klokkergårdveien 17, 1711 Sarpsborg

Tusen takk! Vi tar kontakt så fort vi kan
Hoppsann! Her skjedde det en feil
Laster...