Kvalitetssikring

Kvalitet er noe vi alle har en formening om og som det ikke finnes noe fasitsvar på. Hva som oppfattes som riktig kvalitet, god kvalitet eller dårlig kvalitet kan med andre ord variere fra person til person og fra bedrift til bedrift. Sikkert er at vi alle kan påvirke kvalitetsoppfattelsen i den ene eller den andre retningen.

Det er viktig at alle som jobber i vår virksomhet er klar over den rolle og betydning hver enkelt medarbeider har når det gjelder å påvirke kvaliteten på de produkter og arbeid som virksomheten leverer. Ingen kjede er sterkere enn det svakeste ledd.

Vår oppfatning av kvalitet vises gjennom vår måte å markedsføre, inngå avtaler, prosjektere, konstruere, forberede, tilrettelegge, produsere, overlevere, følge opp og yte service på. Hovedmålet med vårt kvalitetssystem er å gjøre ting riktig første gang. Med dette menes riktig kvalitet til riktig pris og til rett tid. Dermed er ikke sagt at vi ikke kan gjøre feil, men det er stor synd å gjenta den samme feilen. Vårt internkontrollsystem skal ikke være et statisk speilbilde av oss selv, men en fremtidsrettet dynamisk prosess under stadig forbedring.

Vi blir ikke hva vi sier, men hva vi gjør.

"Sarpsborg 08 har samarbeidet med Fosby i mange år fordi vi har felles verdier og fordi de alltid leverer 100 %. Samarbeidet har utelukkende vært positivt, og Fosby kjennetegnes av soliditet, leveransekvalitet og alltid hyggelige ansatte, i tillegg til at de er ekstremt fleksible. Fosby bygger bokstavelig talt stein på stein, akkurat som Sarpsborg 08."

Cato Haug
Tidligere styreleder, Sarpsborg 08
No items found.
Interesseorganisasjoner

Ta kontakt

Har du spørsmål eller en oppgave du trenger å få løst? Ta kontakt, så hjelper vi deg etter beste evne.

Takk skal du ha! Vi tar kontakt så fort vi kan.
Hoppsann! Her skjedde det en feil
Laster...