Fosby
Anlegg

Fosby Anlegg driver med tradisjonell anleggs- og maskinentreprenørvirksomhet. Vi har lang fartstid og bred erfaring innenfor våre fagfelt.

Vår kompetanse ligger i mangeårig utførelse av allsidige grave- og planeringsoppdrag, sprengning, asfaltering- og utenomhusarbeid, samt ulike vann- og avløpsanlegg oppdrag.

Hva vi gjør

Vi utfører de aller fleste typer grunnarbeid innen bygging, drift og vedlikehold av veier, vann og avløp, samt tomtearbeid, kabel- og fjernvarmeanlegg. I tillegg til større anleggsprosjekter påtar vi oss også mindre service- og anleggsarbeid til fastpris eller timekjøring.

Våre visjoner
og verdier

Vår visjon har i lang tid vært alltid til stede. Med det sikter vi til at du som kunde hos oss, alltid skal være trygg på at vi er til stede, hver dag, også når det gjelder som mest.

Vi skal alltid være blant de beste innenfor våre satsningsområder og din foretrukne leverandør.

Les mer

Referanseprosjekter

Etter flere tiår i bransjen har vi endt opp med mange referanseprosjekter. Nedenfor finner du noen utvalgte.

"Østfold Energi har benyttet Fosby Anlegg i flere av våre fjernvarmeprosjekter. De har utført rene graveentrepriser, men har også hatt ansvaret for hele leveranser av ferdig fjernvarmetrasèer i våre konsesjonsområder. Vi er godt fornøyd med samarbeidet, og arbeidene som er utført."

Cato Andrè Strand
Østfold Energi

Miljøfyrtårn

Vi tar miljøet på alvor og jobber aktivt hver dag for å redusere klimagassutslipp. Vi er miljøfyrtårnsertifisert og stolte av å kunne bidra til vårt felles miljøansvar.

Våre godkjennelser

Fosby Anlegg har godkjennelser innenfor flere områder. Vi er en godkjent opplæringsbedrift.

Utførende for riving og miljøsanering, tiltaksklasse II

Fagområdet riving og miljøsanering omfatter sanering og forsvarlig sluttbehandling.

Les mer

Utførende for plasstøpte betongkonstruksjoner, tiltaksklasse I

Fagområdet omfatter forskalings-, armerings- og utstøpningsarbeider av konstruksjoner som fundamenter, vegger, søyler, bjelker og dekker.

Les mer

Utførende for fjernvarmeanlegg, tiltaksklasse III

Fagområdet omfatter utførelse av nye eller vesentlig endring av eksisterende fjernvarmeanlegg.

Les mer

Utførende for vannforsynings- og avløpsanlegg, tiltaksklasse II

Godkjenningsområdet omfatter utførelse av vann- og avløpsanlegg samt utførelse av overvannssystem, med tilhørende komponenter og utstyr.

Les mer

Utførende for landskapsutforming, tiltaksklasse II

Fagområdet landskapsutforming omfatter opparbeidelse og planering av grøntanlegg, idrettsanlegg m.m.

Les mer

Utførende for veg- og grunnarbeider, tiltaksklasse III

Fagområdet veg- og grunnarbeider omfatter blant annet graving, sprengning, oppfylling, planering og komprimering.

Les mer

Utførende for Innmåling og utstikking av tiltak tiltaksklasse II

Fagområdet omfatter innmåling av tilstrekkelige antall faste punkter i terrenget.

Les mer

Ansvarlig søker for alle type tiltak, tiltaksklasse I

For tiltak der prosjektering og utførelse ligger i høyere tiltaksklasse, men der ansvarsforholdene er oversiktlige og koordineringsbehovet er lite, vil tiltaksklassen for søkerfunksjonen være lav.

Les mer

Prosjekterende for veg-, utearealer og landskapsutforming, tiltaksklasse I

Foretak som søker godkjenning for dette godkjenningsområdet må kunne dokumentere en dekkende utdanning og praksis med ett av fagområdene. Det vil si at et foretak ikke må dokumentere bredden av oppgavene innenfor hele godkjenningsområdet, men begrenset til ett av fagene.

Les mer

Prosjekterende for vannforsynings- og avløpsanlegg, tiltaksklasse I

Prosjektering av vannforsynings- og avløpsanlegg omfatter komplett prosjektering av anleggskonstruksjoner og installasjoner, nødvendig dimensjonering og spesifikasjon av produkter og komponenter. Det skal sikres at produktene har produktdokumentasjon, jf. forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk.

Les mer

Prosjekterende for miljøsanering, tiltaksklasse I

Fagområdet omfatter kartlegging av farlig avfall ved riving, rehabilitering eller vesentlig ombygging av eksisterende byggverk, og på basis av det utarbeide avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse.

Les mer
No items found.
Interesseorganisasjoner

Kontakt

Tlf.: 69 13 25 04anlegg@fosby.no

Kontortid hverdager:
07:00 – 16:00

Adresse:
Klokkergårdveien 17, 1711 Sarpsborg

Tusen takk! Vi tar kontakt så fort vi kan
Hoppsann! Her skjedde det en feil.
Laster...