3/3/20

Østfold Energi

Østfold Energi har benyttet seg av Fosby Anlegg i flere av sine prosjekter.

Østfold Energi har benyttet seg av Fosby Anlegg i flere av sine fjernvarmeprosjekter. De har utført rene graveentrepriser, men har også hatt ansvaret for hele leveranser av ferdig fjernvarmetraseer i våre konsesjonsområder. Vi er godt fornøyd med samarbeidet og arbeidene som er utført.

Cato Andre Strand

Østfold Energi AS

Tilbake

Mobil:
Epost:
Interesseorganisasjoner
Interesseorganisasjoner
Godkjenninger
Laster...