Kran
20/3/22

Må innføre drivstoff tillegg

Flere av våre selskaper utfører maskindrevne tjenester og med de kraftige prisøkningene på drivstoff gjør at vi dessverre må kompensere for dette.

"Etter som dieselprisene har steget markant, så ser vi oss nødt til å ta et dieseltillegg for å dekke inn kostnadene.

Dieseltillegget blir satt til 5% av fakturabeløpet.

Vi vurderer situasjonen fortløpende, og kommer tilbake ved en eventuell endring." meldes det fra ledelsen i Fosby i dag.

Tillegget vil gjøre seg gjeldende fra Uke 12, 2022.

Tilbake

Mobil:
Epost:
Interesseorganisasjoner
Interesseorganisasjoner
Godkjenninger
Laster...