Tilbake
Anlegg

Åpning av ny gang- og sykkelvei på Hvaler

Tirsdag 13. september kunne Fosby Anlegg være med på den offisielle åpningen av den 1,4 kilometer lange gang- og sykkelveien fra Tangenbekken til Skjærhalden. Ordfører Mona Vauger og fremmøtte barn fikk æren av å klippe snoren.

Skrevet av
Publisert
13.9.22

"Dette er en viktig bit, i vårt store prosjekt med å bygge gang og sykkelvei langs Hvalerveien og mot Hauge", sier ordfører Mona Vauger i sin åpningstale.

Det er Viken fylkeskommune som har stått for prosjektet til 20,8 millioner og bakgrunnen for dette er å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter som ferdes til fots og til sykkel.

Fosby Anlegg har vært synlig langs veien etter Hvalertunnellen i en lengre periode mellom 2020 og 2022. Vi har hatt ansvaret for hele utførelsen av prosjektet.

"Utfordringen med et slik prosjekt er at det meste foregår under bakken. Der kan vi ofte møte på uforutsette hindringer som gjør at det tar tid før publikum ser resultater," sier prosjektleder i Fosby Anlegg, Jorunn Olsen.

Hun forteller at vi har måtte sprenge flere steder og det er utfordrende da det er høyspent både i luft og i bakken langs traseen. "I tillegg gjør vi jo vårt beste for at trafikken skal kunne komme trygt forbi og det er ofte mer tidkrevende langs en slik godt trafikkert vei."

Dette er gjort:

  • Det er lagt nytt vann-og avsløpsanlegg for Hvaler kommune under hele gang og sykkelveien
  • Det er lagt ned nye trekkerør for all infrastruktur
  • 46 lysmaster er satt opp langs strekningen
  • Det er satt opp 672 m² tørrmur
  • Det er utarbeidet 4 busslommer og 1 kantstopp
  • Flytting/omlegging av høyspent
  • 150 meter av fylkesveien er gjort bredere
  • Ny 1,4 km gang- og sykkelvei ferdig asfaltert

Fosby Anlegg stod også for utbyggingen av ny gang-og sykkelvei over Stokken som stod ferdig for et drøyt år siden.

Vi takker Viken Fylkeskommune og Hvaler kommune for oppdraget. Det har vært et veldig godt samarbeid. Vi står klare til å bidra når nye deler i reguleringsplanen skal iverksettes.

Interesse-organisasjoner

Opplæringskontoret for service og samferdsel SA
OKAB
SfS BA
Sarpsborg Næringsforening
https://www.norskutleieforening.no/
SEF
PLF
NHO
KL_kranutleieer
MEF
Miljøfyrtårn
NAF

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Få gode tilbud på mail. Har du en oppgave du trenger å få løst? Ta kontakt, så hjelper vi deg etter beste evne.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Laster...