Interesse- organisasjoner

MEF

Maskinentreprenørenes Forbund

MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon med om lag 1800 medlemmer og over 22.000 ansatte. Medlemsbedriftene driver primært med maskinell anleggsvirksomhet, særlig bygging og vedlikehold av veier. I tillegg organiserer MEF også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter. Forbundets formål er å fremme bransjens faglige, økonomiske og ideelle interesser.

SEF

ServiceEntreprenørenes Forening

SEF som bransjeorganisasjon skal bidra til å skape en felles profil for bransjen, ivareta medlemmenes særinteresser så vel faglig som tverrfaglig. Arbeide for å oppnå gode rammebetingelser og stabile markedsforhold ved å påvirke myndigheter, NHO, andre organisasjoner og samfunnet for øvrig. Skape gode relasjoner mellom medlemsforetakene, de ansatte og deres organisasjoner.

KL

Kranutleiernes Landsforening

KL sitt formål er å ivareta medlemmenes fellesinteresser, samt virke for gode og varige forhold mellom foreningens medlemmer innbyrdes.Som medlemmer kan opptas enhver ansett bedrift som driver med utleie av truck- og/eller mobilkraner. Med utleie i denne forbindelse menes at man driver utleie som erhverv og ikke bare leilighetsvis.

PLF

Personløfterforeningen

Personløfterforeningen er personløfter/lift bransjens største organisasjon i Norge.Foreningen består av ca. 50 medlemsbedrifter innefor utleie, import, salg, service, av personløftere/lifter.

NHO

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. Norges Håndverkerforbund, Norges Industriforbund og Norsk Arbeidsgiverforening ble til NHO da de tre organisasjonene slo seg sammen 1. januar 1989. De næringspolitiske tradisjonene strekker seg tilbake til 1886 da Håndverkerforbundet ble stiftet.Medlemmene i NHO er ca. 17.300 bedrifter innen håndverk, industri, service og IKT/kunnskap. Bedriftene utgjør ca. 442.000 arbeidsplasser og står for 40 prosent av den økonomiske verdiskapingen i det private næringslivet.

Interesse-organisasjoner

Opplæringskontoret for service og samferdsel SA
OKAB
SfS BA
Sarpsborg Næringsforening
https://www.norskutleieforening.no/
SEF
PLF
NHO
KL_kranutleieer
MEF
Miljøfyrtårn
NAF

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Få gode tilbud på mail. Har du en oppgave du trenger å få løst? Ta kontakt, så hjelper vi deg etter beste evne.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Laster...