Tilbake
Anlegg

Utførende for plasstøpte betongkonstruksjoner, tiltaksklasse I

Fagområdet omfatter forskalings-, armerings- og utstøpningsarbeider av konstruksjoner som fundamenter, vegger, søyler, bjelker og dekker.

Utførende for plasstøpte betongkonstruksjoner, tiltaksklasse I
Publisert
15.8.2022

Tiltaksklasse I

Godkjenningsområdet utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner omfatter arbeider i byggverk etter NS 1990 +NA plasseres i pålitelighetsklasse I, og forutsettes utført med "begrenset kontroll".

Eksempler på plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse I kan være:

  • fundamenter, vegger, dekker o.l. for småhus inntil 3 etasjer og høyst to boenheter over hverandre
  • bygning for publikum og arbeidsbygning med høyst to etasjer
  • forstøtningskonstruksjon med høyde inntil 2 m og kummer uten trafikkbelastning
  • kulverter og bruer med spennvidder inntil 6 m

Interesse-organisasjoner

Opplæringskontoret for service og samferdsel SA
OKAB
SfS BA
Sarpsborg Næringsforening
https://www.norskutleieforening.no/
SEF
PLF
NHO
KL_kranutleieer
MEF
Miljøfyrtårn
NAF

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Få gode tilbud på mail. Har du en oppgave du trenger å få løst? Ta kontakt, så hjelper vi deg etter beste evne.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Laster...