Tilbake

Ansvarsrett i henhold til plan- og bygningsloven

Fosby Anlegg har godkjennelser innenfor flere områder.

Vi har yrkesskadeforsikring, ansvarsforsikring og er godkjent opplæringsbedrift. Vi er godkjent innen følgende områder: 

Ansvarlig søker for alle type tiltak, tiltaksklasse I.

Prosjekterende for veg-, utearealer og landskapsutforming, tiltaksklasse I.

Prosjekterende for vannforsynings- og avløpsanlegg, tiltaksklasse I.

Prosjekterende for miljøsanering, tiltaksklasse I.

Utførende for innmåling og utstikking av tiltak, tiltaksklasse II.

Utførende for veg- og grunnarbeider, tiltaksklasse III.

Utførende for landskapsutforming, tiltaksklasse II.

Utførende for vannforsynings- og avløpsanlegg, tiltaksklasse II.

Utførende for fjernvarmeanlegg, tiltaksklasse III.

Utførende for plasstøpte betongkonstruksjoner, tiltaksklasse I.

Utførende for riving og miljøsanering, tiltaksklasse II.

ASKOM

Utførende for riving og miljøsanering, tiltaksklasse II

Utførende for plasstøpte betongkonstruksjoner, tiltaksklasse I

Utførende for fjernvarmeanlegg, tiltaksklasse III

Utførende for vannforsynings- og avløpsanlegg, tiltaksklasse II

Utførende for landskapsutforming, tiltaksklasse II

Utførende for veg- og grunnarbeider, tiltaksklasse III

Utførende for Innmåling og utstikking av tiltak tiltaksklasse II

Ansvarlig søker for alle type tiltak, tiltaksklasse I

Prosjekterende for veg-, utearealer og landskapsutforming, tiltaksklasse I

Prosjekterende for vannforsynings- og avløpsanlegg, tiltaksklasse I

Prosjekterende for miljøsanering, tiltaksklasse I

Interesseorganisasjoner
Interesseorganisasjoner
Godkjenninger
Laster...