Retningslinjer foretisk handel

FOSBY-selskapene jobber for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere. For å tydeliggjøre hva vi forventer av våre leverandører har vi utarbeidet retningslinjer for etisk handel. Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

Våre leverandører skal levere varer og tjenester som er produsert i overensstemmelse med retningslinjene.

Våre retningslinjer for etisk handel er basert på:

 • ILO sine åtte grunnleggende konvensjoner nummer 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 og 182.
 • FN konvensjonen om barns rettigheter, artikkel 32.
 • All arbeidslivsrelatert helse- og sikkerhetslovgivning i produksjonslandet.
 • Arbeidskraftlover, inklusive lovgivning om minimumslønn i produksjonslandet.

Leverandørene skal respektere menneskerettighetene slik disse er definert av FN.

 1. Tvangsarbeid/slavearbeid skal ikke forekomme
 2. Alle arbeider skal uten unntak ha rett til å slutte seg til fagorganisering og kollektive forhandlinger og fagforeningsrepresentanter skal ikke diskrimineres eller hindres i å utføre sitt fagforeningsarbeid.
 3. Barnearbeid skal ikke benyttes. Minstealder for arbeidere skal ikke være lavere en 15 år.
 4. Diskriminering når det gjelder ansettelse, avlønning, opplæring, forfremmelse, oppsigelse eller pensjonering basert på etnisk tilhørighet, religion, alder, uførhet, kjønn, sivil status, seksuell legning, eller politisk tilhørighet skal ikke forekomme.
 5. Helse, miljø og sikkerhet. Det skal arbeides for å sikre arbeidere et sikkert og sunt arbeidsmiljø.
 6. Lønn til arbeidere for en normal arbeidsuke skal minst være i tråd med nasjonale minstelønnsbestemmelser eller bransjestandard.
 7. Arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover eller bransjestandard, og ikke overstigearbeidstid i samsvar med gjeldende internasjonale konvensjoner.
 8. Marginaliserte/små befolkningsgrupper. Produksjon og bruk av naturressurser skal ikke bidra til å ødelegge ressurs- og inntektsgrunnlag for marginaliserte/småbefolkningsgrupper.
 9. Miljø. Tiltak for å redusere negative effekter på helse og miljø i hele verdikjeden skal gjennomføres gjennom minimering av utslipp, fremme effektiv og bærekraftig ressursbruk, inkludert energi og vann og minimering av drivhusgassutslipp i produksjon og transport.
 10. Korrupsjon. Alle former for bestikkelser, er uakseptabelt.

Interesse-organisasjoner

Opplæringskontoret for service og samferdsel SA
OKAB
SfS BA
Sarpsborg Næringsforening
https://www.norskutleieforening.no/
SEF
PLF
NHO
KL_kranutleieer
MEF
Miljøfyrtårn
NAF

Ta kontakt

Har du spørsmål eller en oppgave du trenger å få løst? Ta kontakt, så hjelper vi deg etter beste evne.

Se kontaktside
Takk! Din melding er nå sendt til oss :)
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Få gode tilbud på mail. Har du en oppgave du trenger å få løst? Ta kontakt, så hjelper vi deg etter beste evne.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Retningslinjer for
etisk handel

Retningslinjer for etisk handel - Code of conduct

FOSBY-selskapene jobber for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere. For å tydeliggjøre hva vi forventer av våre leverandører har vi utarbeidet retningslinjer for etisk handel. Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

Våre leverandører skal levere varer og tjenester som er produsert i overensstemmelse med retningslinjene.

Våre retningslinjer for etisk handel er basert på:

 • ILO sine åtte grunnleggende konvensjoner nummer 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 og 182.
 • FN konvensjonen om barns rettigheter, artikkel 32.
 • All arbeidslivsrelatert helse- og sikkerhetslovgivning i produksjonslandet.
 • Arbeidskraftlover, inklusive lovgivning om minimumslønn i produksjonslandet.

Leverandørene skal respektere menneskerettighetene slik disse er definert av FN.

 1. Tvangsarbeid/slavearbeid skal ikke forekomme
 2. Alle arbeider skal uten unntak ha rett til å slutte seg til fagorganisering og kollektive forhandlinger og fagforeningsrepresentanter skal ikke diskrimineres eller hindres i å utføre sitt fagforeningsarbeid.
 3. Barnearbeid skal ikke benyttes. Minstealder for arbeidere skal ikke være lavere en 15 år.
 4. Diskriminering når det gjelder ansettelse, avlønning, opplæring, forfremmelse, oppsigelse eller pensjonering basert på etnisk tilhørighet, religion, alder, uførhet, kjønn, sivil status, seksuell legning, eller politisk tilhørighet skal ikke forekomme.
 5. Helse, miljø og sikkerhet. Det skal arbeides for å sikre arbeidere et sikkert og sunt arbeidsmiljø.
 6. Lønn til arbeidere for en normal arbeidsuke skal minst være i tråd med nasjonale minstelønnsbestemmelser eller bransjestandard.
 7. Arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover eller bransjestandard, og ikke overstigearbeidstid i samsvar med gjeldende internasjonale konvensjoner.
 8. Marginaliserte/små befolkningsgrupper. Produksjon og bruk av naturressurser skal ikke bidra til å ødelegge ressurs- og inntektsgrunnlag for marginaliserte/småbefolkningsgrupper.
 9. Miljø. Tiltak for å redusere negative effekter på helse og miljø i hele verdikjeden skal gjennomføres gjennom minimering av utslipp, fremme effektiv og bærekraftig ressursbruk, inkludert energi og vann og minimering av drivhusgassutslipp i produksjon og transport.
 10. Korrupsjon. Alle former for bestikkelser, er uakseptabelt.
Interesseorganisasjoner

Kontakt

Tlf.: 69 13 25 01lift@fosby.no

Kontortid hverdager:
07:00 – 16:00

Adresse:
Klokkergårdveien 17, 1711 Sarpsborg

Tusen takk! Vi tar kontakt så fort vi kan
Hoppsann! Her skjedde det en feil
Laster...