FOSBY-fondet

Alltid til stede

Vår visjon er alltid til stede og med verdier som stolt, raus og solid ønsker vi å gi noe tilbake til vårt nærmiljø. Derfor har vi opprettet Fosby-fondet, hvor vi hvert år skal dele ut 100.000 kroner fordelt på to tildelinger, i april og oktober. I hver tildeling velger vi opp til tre forskjellige mottakere, og summen blir fordelt etter hva de søker penger til.

Søkere

Hvert halvår kan frivillige lag, foreninger og organisasjoner som ønsker å gjøre en spesiell innsats i lokalmiljøet, og gjerne for barn og unge, søke om støtte.

Søknadsfrist

Søknadsfrister er blir annonsert, men er rundt mars/april og september/oktober hvert år. Søknadene vil bli vurdert av en jury bestående av administrasjon og konsernledelse i  Fosby.

Slik søker du

Skriv en kortfattet søknad med opplysninger om søker, formålet det søkes støtte til, og totalt budsjett for formålet.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Tidligere mottakere

Kaos Sang og Teater

Kaos Sang og Teater er en av mottakerne av FOSBY-fondet høsten 2021

Yven IF

Årets andre FOSBY-fond utvelgelse er gjennomført og Yven IF er først ut blant høstens mottakere

Street and Cruisin Club Halden

Street and Cruisin Club Halden er en av mottakerne av FOSBY-fondet høsten 2021

Tveter Håndballklubb

Tveter HK er en av mottakerne av FOSBY-fondet våren 2021.

Klessentralen Halden

Årets første FOSBY-fond utvelgelse er gjennomført og Klessentralen Halden

Spydeberg speidergruppe

Årets første FOSBY-fond utvelgelse er gjennomført og Spydeberg speidergruppe

Sarpsborg ØstFrivilligsentral mottar støtte fra FOSBY-fondet

Årets første FOSBY-fond utvelgelse er gjennomført og Sarpsborg ØstFrivilligsentral er en av mottakerne

No items found.
Interesseorganisasjoner

Ta kontakt

Har du spørsmål eller en oppgave du trenger å få løst? Ta kontakt, så hjelper vi deg etter beste evne.

Takk skal du ha! Vi tar kontakt så fort vi kan.
Hoppsann! Her skjedde det en feil
Laster...