FOSBY-fondet

Alltid til stede

Vår visjon er alltid til stede og med verdier som stolt, raus og solid ønsker vi å gi noe tilbake til vårt nærmiljø. Derfor har vi opprettet Fosby-fondet, hvor vi hvert år skal dele ut 100.000 kroner fordelt på to tildelinger, i april og oktober. I hver tildeling velger vi opp til tre forskjellige mottakere, og summen blir fordelt etter hva de søker penger til.

Søkere

Hvert halvår kan frivillige lag, foreninger og organisasjoner som ønsker å gjøre en spesiell innsats i lokalmiljøet, og gjerne for barn og unge, søke om støtte.

Søknadsfrist

Søknadsfrister er innen utgangen av februar og september hvert år. Søknadene vil bli vurdert av en jury bestående av administrasjon og konsernledelse i  Fosby.

Slik søker du

Skriv en kortfattet søknad med opplysninger om søker, formålet det søkes støtte til, og totalt budsjett for formålet.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Tidligere mottakere

Greåker Innebandyklubb mottar støtte fra FOSBY-fondet

Årets første FOSBY-fond utvelgelse er gjennomført og Greåker innebandyklubb er en av de heldige mottakerene

Kråkerøy Skolekorps mottar støtte fra FOSBY-fondet

Årets første FOSBY-fond utvelgelse er gjennomført og Kråkerøy Skolekorps er en av de heldige mottakerene

Skogens Menn mottar støtte fra FOSBY-fondet

Årets første FOSBY-fond utvelgelse er gjennomført og Sarpsborg Frivillighetssentral, Skogens Menn er en av de heldige mottakerene

Høstens første utdeling av FOSBY-fondet

Daglig leder i Borgen IL, Beatrice Hammerstad, takker for bidraget til granulatrenser.

Barn og ungdom er høstens andre mottaker av støtte fra FOSBY-fondet

Det så det ut til at de satt stor pris på.

Fellesverket 1016 er høstens tredje og siste mottaker av FOSBY-fondet

En nasjonal satsning på ungdomsareaner får høstens siste støtte fra FOSBY-fondet

No items found.
Interesseorganisasjoner

Ta kontakt

Har du spørsmål eller en oppgave du trenger å få løst? Ta kontakt, så hjelper vi deg etter beste evne.

Takk skal du ha! Vi tar kontakt så fort vi kan.
Hoppsann! Her skjedde det en feil
Interesseorganisasjoner
Godkjenninger
Laster...