Opplærings-kontorets rolle

Vi har valgt å ha alle våre lærlinger på lærekontrakt gjennom relevante opplæringskontorer.
Vi er per i dag tilsluttet følgende opplæringskontorer:
•OKAB: Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene
•OSS: Opplæringskontoret for service og samferdsel SA
•BYGGOPP: Opplæringskontoret for bygg- og anleggsteknikk
•LKØ: Lærlingekompaniet Øst

Våre forventninger til et opplæringskontor er at de skal:
•Være en ressurs for medlemsbedriftene på området fagopplæring
•Bistå oss i gjennomføringen av lærlingenes læretid
•Øke vår tilgang på kvalifisert arbeidskraft gjennom rekrutteringsarbeid
•Påse at våre lærlinger blir utdannet til dyktige fagarbeidere
•Bidra til å øke fagenes kompetanse og renommé

Opplæringskontorets oppfølging av lærlinger innebærer:
•Å tegne lærekontrakt og opplæringsavtale
•Oppfølging av lærlingen (minst to ganger i året, vår og høst)
•Rådgivning i bedriften
•Kvalitetssikring av opplæringen
•Påmelding til skole og kurs om det trengs, samt oppmelding til fag- og svenneprøve

Interesse-organisasjoner

Opplæringskontoret for service og samferdsel SA
OKAB
SfS BA
Sarpsborg Næringsforening
https://www.norskutleieforening.no/
SEF
PLF
NHO
KL_kranutleieer
MEF
Miljøfyrtårn
NAF

Ta kontakt

Har du spørsmål eller en oppgave du trenger å få løst? Ta kontakt, så hjelper vi deg etter beste evne.

Se kontaktside
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Få gode tilbud på mail. Lorem en oppgave du trenger å få løst? Ta kontakt, så hjelper vi deg etter beste evne.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Laster...