Opplærings-kontorets rolle

Vi har valgt å ha alle våre lærlinger på lærekontrakt gjennom relevante opplæringskontorer.
Vi er per i dag tilsluttet følgende opplæringskontorer:
•OKAB: Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene
•OSS: Opplæringskontoret for service og samferdsel SA
•BYGGOPP: Opplæringskontoret for bygg- og anleggsteknikk
•LKØ: Lærlingekompaniet Øst

Våre forventninger til et opplæringskontor er at de skal:
•Være en ressurs for medlemsbedriftene på området fagopplæring
•Bistå oss i gjennomføringen av lærlingenes læretid
•Øke vår tilgang på kvalifisert arbeidskraft gjennom rekrutteringsarbeid
•Påse at våre lærlinger blir utdannet til dyktige fagarbeidere
•Bidra til å øke fagenes kompetanse og renommé

Opplæringskontorets oppfølging av lærlinger innebærer:
•Å tegne lærekontrakt og opplæringsavtale
•Oppfølging av lærlingen (minst to ganger i året, vår og høst)
•Rådgivning i bedriften
•Kvalitetssikring av opplæringen
•Påmelding til skole og kurs om det trengs, samt oppmelding til fag- og svenneprøve

Interesse-organisasjoner

Opplæringskontoret for service og samferdsel SA
OKAB
SfS BA
Sarpsborg Næringsforening
https://www.norskutleieforening.no/
SEF
PLF
NHO
KL_kranutleieer
MEF
Miljøfyrtårn
NAF

Ta kontakt

Har du spørsmål eller en oppgave du trenger å få løst? Ta kontakt, så hjelper vi deg etter beste evne.

Se kontaktside
Takk! Din melding er nå sendt til oss :)
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Få gode tilbud på mail. Har du en oppgave du trenger å få løst? Ta kontakt, så hjelper vi deg etter beste evne.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Laster...