Opplærings-kontorets rolle

Opplærings kontorets rolle

Vi har valgt å ha alle våre lærlinger på lærekontrakt gjennom relevante opplæringskontorer.
Vi er per i dag tilsluttet følgende opplæringskontorer:
•OKAB: Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene
•OSS: Opplæringskontoret for service og samferdsel SA
•BYGGOPP: Opplæringskontoret for bygg- og anleggsteknikk
•LKØ: Lærlingekompaniet Øst

Våre forventninger til et opplæringskontor er at de skal:
•Være en ressurs for medlemsbedriftene på området fagopplæring
•Bistå oss i gjennomføringen av lærlingenes læretid
•Øke vår tilgang på kvalifisert arbeidskraft gjennom rekrutteringsarbeid
•Påse at våre lærlinger blir utdannet til dyktige fagarbeidere
•Bidra til å øke fagenes kompetanse og renommé

Opplæringskontorets oppfølging av lærlinger innebærer:
•Å tegne lærekontrakt og opplæringsavtale
•Oppfølging av lærlingen (minst to ganger i året, vår og høst)
•Rådgivning i bedriften
•Kvalitetssikring av opplæringen
•Påmelding til skole og kurs om det trengs, samt oppmelding til fag- og svenneprøve

No items found.
Interesseorganisasjoner

Ta kontakt

Har du spørsmål eller en oppgave du trenger å få løst? Ta kontakt, så hjelper vi deg etter beste evne.

Takk skal du ha! Vi tar kontakt så fort vi kan.
Hoppsann! Her skjedde det en feil
Laster...