Blogg
2/9/19

Mange ønsker midler fra Fosby Fondet

En økning i antall søknader av Fosby Fondet.

1. september var siste frist for å søke midler fra Fosby Fondet i denne omgang, og ved fristens utløp kunne vi telle hele 24 søknader! Dette er ni flere enn ved vårutdelingen, da det var 15 stk som søkte. Det har blitt søkt midler til alt fra teateroppsetninger til konserter og idrettslag, og det var mange flotte søknader for verdige formål. Det blir, som vanlig, ikke lett å velge ut hvem som skal få penger.

Vi vil i løpet av september gå igjennom alle søknadene, og satser på å kunne varsle de heldige mottakere av fondsmidler senest i begynnelsen av oktober.

Tilbake

Mobil:
Epost:
Interesseorganisasjoner
Interesseorganisasjoner
Godkjenninger
Laster...