14/11/19

Giganttransport gjennom Østfold

Fosby Kran gjennomførte en vellykket spesialtransport fra Rudskogen til Fredrikstad.

Fosby Kran gjennomførte natt til fredag en spesialtransport fra Slåttland Mekaniske Industri på Rudskogen, til Borg Havn i Fredrikstad. Spesialtransporten besto av seks biler med last, i tillegg til seks følgebiler, tre politibiler og fem biler fra Omexom og Relacom. Kolonnen målte til sammen over 250 meter.

Kolonnen kjørte ned RV22 fra Rudskogen. Der er det flere ledningsnett med tele og strøm som måtte løftes opp eller tas ned for at lasten, som målte nesten 7 meter på det høyeste, skulle komme forbi.

Grunnet god planlegging og effektive folk gikk dette både raskt og uten større problemer. Vi er veldig fornøyde med at nedetiden på strøm- og telenettet ble holdt på et minimum for de som ble utsatt for dette underveis.

Siste hindring var på Vardeveien før vi svingte inn på RV110, hvor vi kjørte uten flere stopp inn til Borg Havn på Øra.

Politieskorte

Politiet gjorde en fantastisk jobb med å holde veien stengt i små strekninger, slik at vi kunne frakte lasten trygt nedover. Vi er takknemlig over publikums velvilje og forståelse for jobben vi gjorde, selv om de måtte vente litt mens vi passerte. Det var også hyggelig å se at dekningen i media i forkant har dratt publikum ut for å se den spektakulære kolonnen kjøre forbi.

God planlegging og dyktige ansatte og samarbeidspartnere gjorde at vi nådde målet omtrent 2 timer før antatt, og vi kunne ta oss et par timers søvn før lossingen startet kl. 0700.

Nå er lasten trygt ombord på lasteskip og på vei mot endelig destinasjon.

Tilbake

Mobil:
Epost:
Interesseorganisasjoner
Interesseorganisasjoner
Godkjenninger
Laster...