Tilbake
Blogg

Nytt utleiesenter og maskinstasjon

Nå er prosessen med modernisering og bygging av ny maskinstasjon og utleiesenter i gang. Vi planlegger åpning av vårt nye anlegg på vår 90 årsdag, 1. mai 2021

Skrevet av
Publisert
23.4.20

Vi moderniserer og bygger ny maskinstasjon og nytt utleiesenter med grunnflate på hele 2800 m2 og med totalt 3200 m2 bruksareal. Vi skal i prosjektet sanere 2900 m2 gamle og umoderne bygninger fra 50/60-tallet. Dagens eksisterende lagerbygg på 2250 m2 skal totalrenoveres og få nye, moderne og tidsriktige fasader. I tilknytning til lagerbygget skal det bygges helt nytt verksted og vaskehall på 420 m2 og nytt kundemottak over 2 plan på 250 m2. Bygningene moderniseres og bygges i henhold til byggetekniske krav i TEK 17.

 Utleiesenter og maskinstasjon

Vårt nye utleiesenter og maskinstasjon blir hjertet i vår virksomhet og en viktig del av vår strategi om å alltid være til stede for deg som kunde. Vi legger til rette for maksimal oppetid og tilgjengelighet på våre tjenester, maskiner og utstyr. Vi etterstreber å ha gjennomgående god logistikk og effektive og kvalitetssikrede rutiner og arbeidsprosesser. Som god kunde skal du være trygg på at vi alltid er til stede, hver dag, også når det gjelder som mest. Vi skal alltid være blant de beste innenfor våre satsningsområder og din foretrukne leverandør.

Kundemottak

Vårt nye kundemottak skal være et sted du som kunde vil føle deg velkommen og som er tilrettelagt for best mulig service, rask og effektiv betjening og mulighet for å slå av en god fagprat med en av våre hyggelige ordremottagere eller selgere. I våre åpningstider skal det alltid være noen til stede for å ta deg imot og det vil alltid være nytraktet varm kaffe eller te til deg om du ønsker.

 Verksted

Vårt nye verksted vil bl.a. bestå av 2 parallelle gjennomkjøringsløp på 21 meter og med innvendig høyde på 10 meter slik at vi kan ha et effektivt og uhindret bruk av verkstedet. Hele verkstedet vil betjenes med 2 traverskraner på henholdsvis 10 og 5 tonns løftekapasitet. Det ene gjennomkjøringsløpet vil bli utrustet med en prefabrikkert smøregrav på 17 meter og med automatisk beskyttelseslokk som tåler belasting på 13 tonns aksellast. I dette kjøreløpet vil vi også installere en moderne oljebar og hydraulikkstasjon. Parallelt gjennomkjørings løp vil beså av 2 arbeidsstasjoner, en del forbeholdt ordinær service og vedlikehold og et for mer krevende vedlikehold og lettere sveiseoppgaver. Her håndteres våre maskiner, i tillegg til traverskran, med mobile løftesøyler på opptil 10 tonn per stk.

Verkstedet vil også bestå av 2 parallelle blindløp, et for sveising og sandblåsing og et for lakkering.

I tilknytning til verkstedet er et 350 m2stort lager og delelager, som med mesanin har hele 550 m2lagerareal.

 

Klargjørings haller

Vis á vis vårt verksted og kundemottak ligger våre 3 klargjøringshaller, på hele 375 m2, for lifter og utleiemaskiner. Klargjøringshallene blir utstyrt med 5 tonns hydrauliske arbeidsbord for å sikre en god og trygg ergonomisk arbeidsplass. 

Vaskehall

I forbindelse med vårt nye verksted så bygger vi ny vaskehall og vaskeplass for vår bil- og maskinpark. Vaskehallen blir toppmoderne utstyrt med høytrykks vaskeanlegg for varmt og kaldt vann, avfettings-og såpeanlegg og vaskemulighet fra flere arbeidshøyder.

Garasjeanlegg

Resterende del av vår nye maskinstasjon vil være garasje og lager for deler av vår entreprenør, anleggs- og kranvirksomhet.

Uteområde nord

Vårt uteområde nord for maskinstasjon er forbeholdt utendørs lagring av stillasmateriell, både for vår stillasentreprenørvirksomhet og for vår stillasutleievirksomhet. Område vil av HMS-hensyn til deg og våre ansatte i forbindelse med truckkjøring, lasting og lossing være regulert med tanke på adkomst. Vi vil ha egen laste- og lossesone for deg som kunde. 

Område nord for vårt kundemottak vil også inneholde et stort utendørs oppstillingsareal for våre lifter og utleiemaskiner.

 På dette område vil du også finne vårt "hent og lever selv" tilbud til deg som kunde utenom våre ordinære åpningstider.

Uteområde syd

Uteområde syd for verkstedet vil på grunn av store og farlige biler, maskiner og utstyr være lukket område for utenforstående og kun for våre egne ansatte. For de som måtte ønske det, så kan det avtales omvisning på området med en av våre ansatte i kundesenteret.

Administrasjon og kontorer

Vi er i ferd med å regulere vår eiendomsmasse i Klokkergårdveien og i denne prosessen vil vi også planlegge nytt kontor- og administrasjonsbygg. Inntil vi er ferdig med dette reguleringsarbeidet vil vår administrasjon og våre fellestjenester holde til i eksisterende kontorbygning.

Vi planlegger åpning av vårt nye anlegg i Klokkergårdveien på vår 90-årsdag, 1. mai 2021.

I 2021 feirer vi 90 år sammenhengende drift. I løpet av et år har vi som mål å ta i bruk nye lokaliteter etter hvert som de blir ferdige og vi ferdigstiller hele vår maskinstasjon og uteområder til 1. mai 2021.

Inntil da håper vi på forståelse for at vi bærer preg av å være en stor anleggsplass, med dette skal ikke gå på bekostning av deg som kunde.

 Du er alltid hjertelig velkommen til oss!

Interesse-organisasjoner

Opplæringskontoret for service og samferdsel SA
OKAB
SfS BA
Sarpsborg Næringsforening
https://www.norskutleieforening.no/
SEF
PLF
NHO
KL_kranutleieer
MEF
Miljøfyrtårn
NAF

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Få gode tilbud på mail. Har du en oppgave du trenger å få løst? Ta kontakt, så hjelper vi deg etter beste evne.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Laster...