Blogg
24/4/19

Utdeling nummer to

Vårens andre mottaker av midler fra Fosby Fondet ble Mental Helse Ungdom Ytre Østfold.

Det er en frivillig brukerorganisasjon for ungdom mellom 13 og 30 år, drevet av ungdommene selv. Målet deres er at alle barn og unge skal ha best mulig psykisk helse, og de bygger aktiviteter og treffsteder opp mot tre verdier; mot, åpenhet og likeverd. De har stort fokus på samhold og mestring, og motiverer medlemmene til å ta aktivt del i både planlegging og gjennomføring av aktivitetene de arrangerer. De forsøker også å holde alle aktivitetene gratis for alle medlemmer, slik at ikke økonomiske forhold skal forhindre noen fra å delta.

I sommer ønsker de blant annet å ta med medlemmene på Klatring på grensen, tur til Østfoldbadet og en kanotur på Børtevann – og vi i Fosby Fondet ønsker å bidra med 10 000 kroner for å hjelpe dem til å få til dette.

Marianne Myrén og Caroline Eriksen fra Mental Helse Ungdom Ytre Østfold ble svært glade for utdelingen fra Fosby Fondet, og kan fortelle at takket være disse midlene er de allerede godt igang med påmelding til Klatring på grensen. Det varmer vårt gule hjerte, og vi er glade for å kunne bidra!

Tilbake

Mobil:
Epost:
Interesseorganisasjoner
Interesseorganisasjoner
Godkjenninger
Laster...