Tilbake
Anlegg

Utvidelse av Idd Kirkegård

I mange år har kirkevergen i Halden ventet på klarsignal for en sårt tiltrengt utvidelse av Idd Kirkegård. Når klarsignalet endelig kom var det Fosby Anlegg som vant anbudsrunden.

Skrevet av
Publisert
30.11.20

Budsjettet for utvidelsen er 13 millioner kroner.  

Totalt skal det tilrettelegges for 680 nye gravplasser og 120 urnegraver.  I tillegg kommer det et nytt driftsbygg som skal romme garasje og velferdsrom for de ansatte ved gravplassen, og en ny parkeringsplass til den nye utvidelsen. Ved den gamle parkeringsplassen ved kirken kommer det ny innkjøring fra gårdsveien.

Den største jobben er å bytte ut eksisterende jordmasser og tilføre en god og blandet masse som bevarer gravplassene på en god måte. I tillegg skal dreneringen på den eldre delen av gravplassen forbedres slik at det ikke legger seg vann rundt gravene.  

Vi er godt i gang med arbeidet og ligger i rute til ferdigstillelse sommeren 2021.

Interesse-organisasjoner

Opplæringskontoret for service og samferdsel SA
OKAB
SfS BA
Sarpsborg Næringsforening
https://www.norskutleieforening.no/
SEF
PLF
NHO
KL_kranutleieer
MEF
Miljøfyrtårn
NAF

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Få gode tilbud på mail. Har du en oppgave du trenger å få løst? Ta kontakt, så hjelper vi deg etter beste evne.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Laster...