Anlegg
30/11/20

Utvidelse av Idd Kirkegård

I mange år har kirkevergen i Halden ventet på klarsignal for en sårt tiltrengt utvidelse av Idd Kirkegård. Når klarsignalet endelig kom var det Fosby Anlegg som vant anbudsrunden.

Budsjettet for utvidelsen er 13 millioner kroner.  

Totalt skal det tilrettelegges for 680 nye gravplasser og 120 urnegraver.  I tillegg kommer det et nytt driftsbygg som skal romme garasje og velferdsrom for de ansatte ved gravplassen, og en ny parkeringsplass til den nye utvidelsen. Ved den gamle parkeringsplassen ved kirken kommer det ny innkjøring fra gårdsveien.

Den største jobben er å bytte ut eksisterende jordmasser og tilføre en god og blandet masse som bevarer gravplassene på en god måte. I tillegg skal dreneringen på den eldre delen av gravplassen forbedres slik at det ikke legger seg vann rundt gravene.  

Vi er godt i gang med arbeidet og ligger i rute til ferdigstillelse sommeren 2021.

Tilbake

Mobil:
Epost:
Interesseorganisasjoner
Interesseorganisasjoner
Godkjenninger
Laster...