Tilbake
Stillas

Første kvinnelige stillasmontør med fagbrev i Fosby

Fredag 5. mars er nervene til å ta og føle på for Hedda Gade Fosby og Sabir Donja Begi. De er endelig ferdig med en ukes hard jobbing med planlegging og bygging av den praktiske utførelsen av fagprøven.

Skrevet av
Publisert
8.3.21

Fagbrev i jobb

Det hele startet for et år siden da 20 stillasmontører meldte seg opp til teoridelen av fagprøven. Dette er første del av prosjektet fagbrev på jobb som er en ny ordning der personer som er i lønnet arbeid kan bli realkompetansevurdert, få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette.  

Vi har gjennom hele året hatt jevnlige samlinger hvor stillasmontørene har forberedt seg til teoriprøven. De som har meldt seg opp til prøven har alle bestått.

Neste steg er praksis. Stillasmontørene trenger ett års praksis i faget for å kunne bruke ordningen. Dette vil som hovedregel si ett års fulltidsstilling.

Tre Stillasmontører med bestått fagbrev

I skrivende stund har tre av de som meldte seg opp i fjor allerede bestått fagbrevet. Først ut var Tomasz Tomsia som fikk bestått fagprøven i begynnelsen av desember.  Og nå var det Hedda og Sabir som begge bestod. "Vi har enda 4 montører som står i kø for å få tatt prøven nå i løpet av våren," forteller Merethe Olaussen hos Fosby Stillas

«Vi er stolte over at så mange velger å benytte seg av dette tilbudet, og det hever kompetansen og verdien i de tjenestene vi utfører for våre kunder», avslutter hun

Hva gjør en stillasbygger?

Som stillasbygger kan du få jobb i bedrifter som har spesialisert seg på stillasbygging og innen ulike virksomheter som bygg og anlegg, verksteder, mekanisk industri, oljevirksomhet og oljerelatert industri.

Sentrale arbeidsområder er

  • bygging av stillaser som arbeidsplattform og atkomst for andre fagarbeidere ved nybygg
  • bygging av stillaser på eksisterende bygg
  • være planlegger, arbeidsleder og koordinator for prosjekter
  • bygge stillaser for landbasert og oljerelatert offshore industri
  • rigge, stroppe og planlegge ved kranløft
  • industriklatring ved bruk av klatreutstyr, monteringsarbeid ved bruk av «tilkomstteknikk»

Personlige egenskaper

Arbeidet innebærer fysiske og psykiske utfordringer ved arbeid på bakken og i høyden. Fagarbeideren må kunne beregne tunge løft, ha god teknisk innsikt og gode fagkunnskaper. Stillasbyggeren er viktig i arbeidet med å forebygge ulykker, og må ha kunnskap om stillasforskriftene. Du må kunne arbeide planmessig. Språkkunnskaper og kunnskaper om andre kulturer bidrar positivt i yrkesutøvelsen.

Interesse-organisasjoner

Opplæringskontoret for service og samferdsel SA
OKAB
SfS BA
Sarpsborg Næringsforening
https://www.norskutleieforening.no/
SEF
PLF
NHO
KL_kranutleieer
MEF
Miljøfyrtårn
NAF

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Få gode tilbud på mail. Har du en oppgave du trenger å få løst? Ta kontakt, så hjelper vi deg etter beste evne.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Laster...