Blogg
10/12/19

Veiutbedring i Trøsken, Fv 114

Etter to års anleggsdrift på prosjektene for Statens vegvesen på Fv 114 i Trøsken, går det nå mot ferdigstillelse.

De fleste arbeider skal være ferdig til nyttår, og det vil kun stå igjen noe finpuss til våren.

Prosjektet har gitt oss mye verdifull læring og erfaring med sprenging og veiarbeider. Vi har tilsammen på de to parsellene sprengt ut ca 100 000 m3 fast fjell og vi har kantforsterket 12 km veikant. Store sidearealer er gravd ut og planert, og vegvesenet har visuelt fått en helt ny veitrase.

Arbeidet vi har utført har fått mye positiv oppmerksomhet av både fylkespolitikere, Statens Vegvesen og publikum forøvrig.

Tilbake

Mobil:
Epost:
Interesseorganisasjoner
Interesseorganisasjoner
Godkjenninger
Laster...