Blogg

Kråkerøy Skolekorps mottar støtte fra FOSBY-fondet

Årets første FOSBY-fond utvelgelse er gjennomført og Kråkerøy Skolekorps er en av de heldige mottakerene

Kråkerøy skolekorps har en klar målsetning om å bli et av Østfolds ledende skolekorps og satser bevisst på den musikalske utviklingen til alle sine medlemmer. Det jobbes detaljert, både kortsiktig og langsiktig, og i 2017 endret de fra å være et korps med janitsjarbesetning til brassband slik at korpset har en mye større mulighet til å oppnå  målene også i fremtiden.

Korpset satser bevisst på å gi medlemmene gode instrumenter som fungerer godt og varer lenge. Spesielt de store instrumentene og noe av slagverket er kostbare. Dette krever en langsiktig sparing fra et fåtall medlemmer og foreldre for å komme i mål.

"I et fylke hvor mange av korpsene sliter med rekruttering, velger vi i Kråkerøy Skolekorps å se opp og frem. Vi jobber aktivt hver dag for å utvikle et vinnerlag med klare ambisjoner om å bli et høyt ansett skolekorps brassband både lokalt og nasjonalt. På veien er vi opptatt av å gi barn og unge en trygg aktivitets hverdag og et samhold på tvers av alder, kjønn og bakgrunn både sosialt og kulturelt. Musikk er et språk alle forstår og som gjør at vi kan kommunisere på like linjer alle sammen.", sier Charlotte Drøbak, leder i Kråkerøy skolekorps

Vi håper støtten kommer godt med i jobben med å skaffe gode instrumenter til medlemmene. Vi gleder oss til å følge konsertene fremover!

Lykke til !

Om FOSBY-fondet:

Vår visjon er alltid til stede og med verdier som stolt, raus og solid ønsker vi å gi noe tilbake til vårt nærmiljø. Derfor har vi opprettet Fosby-fondet, hvor vi hvert år skal dele ut 100.000 kroner fordelt på to tildelinger, i april og oktober. I hver tildeling velger vi opp til tre forskjellige mottakere, og summen blir fordelt etter hva de søker penger til. Neste søknadsfrist er utgangen av august.

Ønsker du å søke kan du sende inn søknadsskjema via denne linken

SØK HER

Tilbake

Mobil:
Epost:
Interesseorganisasjoner
Interesseorganisasjoner
Godkjenninger
Laster...