Blogg
12/12/19

132 kV høyspentkabel i Fredrikstad

I Fredrikstad har vi gående to prosjekter med å legge ny strømforsyning.

Dette er nye 132 kV kabler som legges på strekningene Kråkerøy til Gamlebyen, og Rødsmyra til Tangen. Strekningen som går fra Kråkerøy og under Glomma til Gamlebyen er ferdig i disse dager, mens strekningen fra Kråkerøy ungdomsskole til Tangen skal være ferdigstilt den 1. juli 2020.

Vi støper kabelkanaler av betong (OPI-kanal), som kabelen trekkes i. Totalt er det ca 4 000 lm støpt kanal som skal bygges.

Tilbake

Mobil:
Epost:
Interesseorganisasjoner
Interesseorganisasjoner
Godkjenninger
Laster...