Blogg
13/5/19

Rødsmyra – Tangen

Vi har startet på et stort prosjekt i Fredrikstad som vil pågå frem til sommeren 2020.

Prosjektet gjelder legging og montasje 132 kV kabler på strekningen Rødsmyra – Tangen inkl etablering av føringsveier.

Arbeidet som skal utføres er:

  • Legging og trekking av ca. 7,6 km 132 kV kabler fordelt på 11 delstrekninger
  • Etablere ca 4,6 km føringsveier, hvor 1,4 km er støpt rørkanal og ca 3,2 km er jordgrøft
  • Etablering av skjøtesteder og utføre 9 skjøter for 132 kV kablene
  • Levering og montasje av diverse DL-rør og kummer for DL-rør

Kabelen fra Rødsmyra til Tangen vil være en del av den nye 47 (132) kV forbindelsen fra Kråkerøy transformatorstasjon og til Hvaler(Rød) transformatorstasjon. Hafslund Nett vil etablere resten av forbindelsen inkludert det å skjøte på kabelen i hver ende ved Rødsmyra og Tangen.

Tilbake

Mobil:
Epost:
Interesseorganisasjoner
Interesseorganisasjoner
Godkjenninger
Laster...