Blogg

Nytt prosjekt i Halden

I midten av mai blir de gule Fosby maskinene nok en gang å se i Halden.

Denne gangen er det utvidelse av Idd Kirkegård som er årsaken til det. Oppdraget består av utvidelse av gravlunden med ca 7,5 mål, samt et nytt servicebygg på ca. 200 kvadratmeter. Vi vil ha oppstart i midten av mai og forventer ferdigstillelse til 1. november.

Oppdraget omfatter også ombygging av kryss, samt ny adkomstvei til et gårdsbruk som ligger like ved.

Her vil det nye sikteverket også komme til nytte for å få riktig sammensetning av masser til gravlunden.

Tilbake

Mobil:
Epost:
Interesseorganisasjoner
Interesseorganisasjoner
Godkjenninger
Laster...