Blogg
9/9/19

Nytt høyspentnettverk

Fosby Kran i samarbeid med Nettpartner om nytt høyspentnettverk.

Fosby Kran har blitt engasjert av Nettpartner til å bistå i jobben med å sette opp master til det nye høyspentnettverket som går fra Hasle Trafo til Råde og til Halmstad.

Det er til sammen 137 master som skal settes opp og vi regner med at jobben vår er sluttført i løpet av våren 2020.

Tilbake

Mobil:
Epost:
Interesseorganisasjoner
Interesseorganisasjoner
Godkjenninger
Laster...