Rammeavtale med Sarpsborg kommune

Etter å ha hatt rammeavtale med sarpsborg Kommune de siste fem årene, har vi nå signert ny avtale. Ny rammeavtale gjelder for perioden 2020 – 2021 med opsjon på 1+1 …