Blogg

Ikke bare tradisjonelle stillas

Vi er stolte når vi får bidra med gode løsninger som letter jobben for øvrige håndverkere. Derfor håper vi dere benytter sjansen til å få oss med på laget tidligere i …

Ekerød boligfelt

Etter mange avklaringer er endelig utbyggingen av boligfeltet Ekerød på Kråkerøy klart for oppstart. Salget har gått bra og vi har nå signert kontrakt med utbygger, som er Rød Invest …

Rammeavtale med Sarpsborg kommune

Etter å ha hatt rammeavtale med sarpsborg Kommune de siste fem årene, har vi nå signert ny avtale. Ny rammeavtale gjelder for perioden 2020 – 2021 med opsjon på 1+1 …

Prosjekt DSV Vestby

Her kom det en forespørsel om priser og leveranse fra Bravida i Sarpsborg. Etter litt frem og tilbake ble vi enige med kunde og startet leveransen i slutten av november. …

132 kV høyspentkabel i Fredrikstad

I Fredrikstad har vi gående to prosjekter med å legge ny strømforsyning. Dette er nye 132 kV kabler som legges på strekningene Kråkerøy–Gamlebyen og Rødsmyra–Tangen. Strekningen som går fra Kråkerøy …

Innkjøp av maskiner

Som følge av økt aktivitet og et ønske om reduserte kostnader er det bestemt at det må investeres i flere lifter. Sist ankomne lifter er 18 meter terrengsakser, 6 og …

Veiutbedring i Trøsken, Fv 114

Etter to års anleggsdrift på prosjektene for Statens vegvesen på Fv 114 i Trøsken, går det nå mot ferdigstillelse. De fleste arbeider skal være ferdig til nyttår, og det vil …

Ny giganttransport gjennom Østfold

Fosby Kran gjennomførte natt til fredag en spesialtransport fra Slåttland Mekaniske Industri på Rudskogen til Borg Havn i Fredrikstad. Spesialtransporten besto av seks biler med last  i tillegg til seks …

Ny avtale med Borregaard

I september ble det skrevet en ny avtale med Borregaard på leveranse av lifter inne på deres område. Avtalen er en del av ordrereserven for lift de tre kommende årene, …