Rømningstrapp fra Fosby Stillas

I forbindelse med Tall Ship Races i Fredrikstad i juli 2019 var det satt opp flere arrangementer på Isegran. Det var to arrangementer torsdag 11. juli – åpningsseremoni og ungdomskonsert …

Nytt ansikt hos Fosby Stillas

På grunn av økende arbeidsmengde har vi ansatt en koordinator hos Fosby Stillas fra 1. mars. Merethe Olaussen kommer fra Geomatikk AS der hun var koordinator i gravemeldingsmottaket. Hos oss …

Kartutsnitt fra Google Maps. Bilde.

Fosby Lift utvider nedslagsfeltet

I et marked med stadig økende konkurranse er det veldig trivelig at vi blir mer og mer interessant for kunder utenfor Østfold. Tilbakemeldingene vi får tyder på at det er riktig utstyr og god service som gjør at vi blir foretrukket framfor våre konkurrenter. I tillegg er vi svært leveringsdyktige, og vi er fleksible!