132 kV høyspentkabel i Fredrikstad

I Fredrikstad har vi gående to prosjekter med å legge ny strømforsyning. Dette er nye 132 kV kabler som legges på strekningene Kråkerøy–Gamlebyen og Rødsmyra–Tangen. Strekningen som går fra Kråkerøy …

Oppdatering: Rødsmyra – Tangen

Vi har tidligere skrevet om jobben Fosby Anlegg gjør for Fredrikstad kommune med å grave ned høyspentkabel på strekningen mellom Rødsmyra og Tangen på Kråkerøy. Vi har nå holdt på …