Ekerød boligfelt

Etter mange avklaringer er endelig utbyggingen av boligfeltet Ekerød på Kråkerøy klart for oppstart. Salget har gått bra og vi har nå signert kontrakt med utbygger, som er Rød Invest …

Rammeavtale med Sarpsborg kommune

Etter å ha hatt rammeavtale med sarpsborg Kommune de siste fem årene, har vi nå signert ny avtale. Ny rammeavtale gjelder for perioden 2020 – 2021 med opsjon på 1+1 …

132 kV høyspentkabel i Fredrikstad

I Fredrikstad har vi gående to prosjekter med å legge ny strømforsyning. Dette er nye 132 kV kabler som legges på strekningene Kråkerøy–Gamlebyen og Rødsmyra–Tangen. Strekningen som går fra Kråkerøy …

Veiutbedring i Trøsken, Fv 114

Etter to års anleggsdrift på prosjektene for Statens vegvesen på Fv 114 i Trøsken, går det nå mot ferdigstillelse. De fleste arbeider skal være ferdig til nyttår, og det vil …

Oppdatering: Rødsmyra – Tangen

Vi har tidligere skrevet om jobben Fosby Anlegg gjør for Fredrikstad kommune med å grave ned høyspentkabel på strekningen mellom Rødsmyra og Tangen på Kråkerøy. Vi har nå holdt på …

Kabeltrommel til Rødsmyra – Tangen. Bilde.

Rødsmyra – Tangen

Vi har startet på et stort prosjekt i Fredrikstad som vil pågå frem til sommeren 2020. Prosjektet gjelder legging og montasje 132 kV kabler på strekningen Rødsmyra – Tangen inkl etablering …