Hva jobber vi med?

Hopp til: Samferdsel  |  Vann og avløp  |  Kabelgrøfter |  Parkanlegg |  Anleggsservice |  Asfaltering |  Sprenging


Samferdsel

Fosby Anlegg har lang og bred kompetanse innen samferdselsanlegg. Vi påtar oss små og mellomstore utbyggingsoppgaver innenfor vei og samferdsel, herunder kryssutbedringer og traseombygging. Vi tar på oss arbeider med nyanlegging, rehabilitering og utbedringer av fortau, gang- og sykkelveier.


Vann- og avløpsanlegg

Vi påtar oss alle typer utvendig VA-arbeider, og våre fagarbeidere har ADK-sertifikater for slike oppdrag.

Vi tar på oss nyanlegg og rehabilitering av hovedvannledninger, stikkledninger, avløpsanlegg, overvannsledninger, drenering etc.


Kabelgrøfter

Vi utfører alle typer kabel- og grøftearbeider, det være seg i naturlig terreng eller i tettbebygde strøk og bykjerner. Vi utfører graving av kabelgrøfter for høyspentkabler, lavspentkabler, telefon-, data og TV-kabler.


Parkanlegg

Vi utfører alt fra anlegging av gressplen og gårdsarbeid for privatpersoner, til større parkanlegg for det profesjonelle næringsliv og det offentlige.


Anleggsservice

I tillegg til rene anleggsprosjekter påtar også Fosby Anlegg seg av mindre anleggsarbeider på fastpris eller timekjøring. Vi utfører alle typer servicearbeider på anleggssiden, fra utgraving av tomter for enebolig og garasje til større komplette anleggsarbeider.

Til våre gravemaskiner har vi til rådighet et vidt spekter med spesial- og tilleggsutstyr.


Asfaltering

Vi påtar oss alle typer asfalteringsarbeider, fra håndlegging av mindre gårds- og parkeringsplasser, gangfelt, fortauer og veier.

Vi utfører også asfaltlapping/reparasjon av slaghull. I samarbeid med våre samarbeidspartnere utfører vi også maskinlegging av større områder, veier og plasser. Vi påtar oss også setting av kantstein, belegningsstein og forstøtningsmur, samt annet grunnarbeid.


Sprenging

Vi påtar oss boring og sprengingsarbeider, så som av utsprenging av tomter, grøfter og andre mindre sprengingsarbeider.

%d bloggere liker dette: