Godkjenninger

Sentral godkjenning for ansvarsrett

Fosby AS og Fosby Anlegg AS er sentralt godkjent for ansvarsrett i henhold til Plan- og bygningsloven.

Fosby AS har følgende godkjenninger:

 • Utførelse av Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske
  installasjoner) i tiltaksklasse 3
 • Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 2
 • Prosjektering av Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 2

[link til godkjenning]

Fosby Anlegg AS har følgende godkjenninger:

 • Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 1
 • Prosjektering av Veg-, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1
 • Prosjektering av Vannforsynings- og avløpsinstallasjoner i tiltaksklasse 1
 • Utførelse av Innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2
 • Utførelse av Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2
 • Utførelse av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2
 • Utførelse av Riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2

Fosby Anlegg AS:

 • Godkjent opplæringsbedrift
 • Ansvarsforsikring
 • Yrkesskadeforsikring

[link til godkjenning]

Godkjent lærebedrift

Fosby AS med datterselskaper er godkjent av Østfold Yrkesopplæringsnemd som lærebedrift i følgende fag:

 •  anleggsmaskinførerfaget
 • vei- og anleggsfaget
 • anleggsmaskinmekanikerfaget
 • stillasbyggerfaget
 • kontor- og administrasjonsfaget

Vårt mål er til enhver tid å ha lærlinger i selskapet, og pr. dags dato har vi to lærlinger på kontrakt.

Lærebedrift anleggsmaskinførerfaget

Siden 1994 har bedriften hatt godkjenning fra Østfold Yrkesopplæringsnemd for anleggsmaskinførerfaget i henhold til lov om fagopplæring i arbeidslivet.

Lærebedrift stillasbyggerfaget

Siden 1994 har bedriften hatt godkjenning fra Østfold Yrkesopplæringsnemd for stillasbyggerfaget i henhold til lov om fagopplæring i arbeidslivet.

%d bloggere liker dette: