Ansatte på verkstedet

Klikk på bildene for å få fram telefonnummer og e-post-adresser.

Karl Rognerud. Ansatt i Fosby Drift, verkstedet. Bilde.

Tlf.: 482 34 339

E-post

Tlf.: 415 23 983

E-post