En allsidig entreprenør- og utleiebedrift

FOSBY er en allsidig entreprenør- og utleiebedrift som tilbyr de fleste tjenester innenfor anlegg, spesialtransport, utleie av lift, stillas og kran. Vi er ditt naturlige valg innen transport, anlegg, lift- og maskinutleie, kran og stillas i Østre viken

Våre interesseorganisasjoner

Vår visjon og verdier

Vår visjon har i lang tid vært alltid til stede. Med det sikter vi til at du som kunde hos oss, alltid skal være trygg på at vi er til stede, hver dag, også når det gjelder som mest.

Vi skal alltid være blant de beste innenfor våre satsningsområder og din foretrukne leverandør.

Les mer

Sikkerhet og kvalitet

I Fosby henger et mål høyere enn alt annet; nemlig at samtlige ansatte skal kunne gå hjem hver dag uten skader på personell eller miljø.

Godkjenninger

Sentral godkjenning er en frivillig ordning som viser at et foretak oppfyller kravene til faglige kvalifikasjoner, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet.

Les mer

HMS

Vi arbeider aktivt for å opprettholde et trygt og sikkert arbeidsmiljø, slik at ulykker og helseskader skal unngås. HMS-systemet oppfyller vår interne målsetting og offentlige myndighetskrav.

Les mer

Kvalitetssikring

Vårt kvalitetssikringssystem bygger på ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet, og Fosby Anlegg har som intensjon å bli sertifisert i 2020.

Les mer

Østfold Energi har benyttet Fosby Anlegg i flere av våre fjernvarmeprosjekter. De har utført rene graveentrepriser, men har også hatt ansvaret for hele leveranser av ferdig fjernvarmetrasèer i våre konsesjonsområder. Vi er godt fornøyd med samarbeidet, og arbeidene som er utført.

Cato Andre Strand

Østfold Energi

Østfold Energi har benyttet Fosby Anlegg i flere av våre fjernvarmeprosjekter. De har utført rene graveentrepriser, men har også hatt ansvaret for hele leveranser av ferdig fjernvarmetrasèer i våre konsesjonsområder. Vi er godt fornøyd med samarbeidet, og arbeidene som er utført.

Cato Andre Strand

Østfold Energi

Østfold Energi har benyttet Fosby Anlegg i flere av våre fjernvarmeprosjekter. De har utført rene graveentrepriser, men har også hatt ansvaret for hele leveranser av ferdig fjernvarmetrasèer i våre konsesjonsområder. Vi er godt fornøyd med samarbeidet, og arbeidene som er utført.

Cato Andre Strand

Østfold Energi

Forrige
Neste
Kontaktinformasjon:
69 13 25 04anlegg@fosby.no
Kontortid hverdager:
07:00 – 16:00
Adresse:
Klokkergårdveien 17
1711 Sarpsborg
Takk! Din melding er nå sendt til oss :)
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Få gode tilbud på mail. Har du en oppgave du trenger å få løst? Ta kontakt, så hjelper vi deg etter beste evne.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.