Vi ønsker lærlinger!

Fosby AS m/datterselskap er godkjent av Østfold Yrkesopplæringsnemd som lærebedrift i følgende fag:

Godkjent lærebedrift. Bilde.
 • Anleggsmaskinførerfaget
 • Vei- og anleggsfaget
 • Anleggsmaskinmekanikerfaget
 • Kran- og løfteoperasjonsfaget
 • Stillasbyggerfaget
 • Kontor- og administrasjonsfaget

Vårt mål er til enhver tid å ha lærlinger i selskapet. 

Se blogginnlegg om lærlinger


Hva gjør en stillasmontør?

 • Monterer og demonterer stillas på steder som kan synes umulig å bygge stillas
 • Finner praktiske og tekniske løsninger for andre hver dag.
 • Får masse frisk luft og jobber på ulike arbeidsplasser i hele distrikter

Å jobbe som stillasmontør passer til deg som …

… ønsker å jobbe i team med andre
… tenker at en fysisk krevende jobb kan være noe for deg
… ønsker å finne gode løsninger, slik at håndverkere og andre kan utføre jobben sin på en trygg og effektiv måte

Kontakt oss: stillas {@} fosby.no


Hva gjør en kranfører?

 • Planlegge, styre, gjennomføre og evaluere løfteoperasjoner
 • Betjene mobilkraner
 • Gjennomføre og dokumentere helse-, miljø- og sikkerhetsvurderinger
 • Rapportere avvik og utføre korrigerende tiltak
 • Gjennomføre forebyggende vedlikeholdsoppgaver

Å jobbe som kranfører passer for deg som …

… er selvstendig og ansvarsbevisst
… er nøyaktig, konsentrert og rolig
… har teknisk interesse og innsikt

Kontakt oss: kran {@} fosby.no


Hva gjør en anleggsarbeider?

Medarbeidere i Fosby Anlegg. Bilde.
 • Utfører ulike arbeidsoppgaver og vedlikehold med forskjellige maskintyper.
 • Bygging, drift og vedlikehold av veier, vann og avløp. 
 • Oppmåling, grunnarbeid, transport, tomtearbeid og sprenging.
 • Jobber ofte tett med andre på små eller store anlegg. Likevel jobber de også en del alene, så det er viktig å kunne jobbe selvstendig og ta egne avgjørelser.

Å jobbe som anleggsarbeider passer for deg som …

… er praktisk anlagt
… synes det er bra med variasjon – litt ute og litt inne, noe veldig stort og noe lite
… har evnen til å jobbe planmessig og effektivt

Kontakt oss: anlegg {@} fosby.no

%d bloggere liker dette: