Vi ønsker lærlinger!

Fosby AS m/datterselskap er godkjent av Østfold Yrkesopplæringsnemd som lærebedrift i følgende fag:

  • Anleggsmaskinførerfaget
  • Vei- og anleggsfaget
  • Anleggsmaskinmekanikerfaget
  • Kran- og løfteoperasjonsfaget
  • Stillasbyggerfaget
  • Kontor- og administrasjonsfaget

Vårt mål er til enhver tid å ha lærlinger i selskapet.