Høstens første utdeling av FOSBY-fondet

Daglig leder i Borgen IL, Beatrice Hammerstad, takker for bidraget til granulatrenser.

Da har tiden endelig kommet for å presentere de heldige mottakere av støtte fra FOSBY-fondet høsten 2019. Vi fikk inn mer enn 20 søknader, og det var som vanlig ikke lett å bestemme seg for hvem som skulle få støtte. Her er likevel første av tre mottakere; Borgen IL ønsker å gjøre en innsats for miljøet, og har satt i gang tiltak for å sørge for at gummigranulat ikke kommer på avveie fra deres anlegg. De har dermed installert granulatfangere rundt banene, og neste steg er å få i gang en granulatrenser slik at de kan gjenbruke granulatet.

Det er nettopp denne granulatrenseren vi ønsket å bidra til at de kunne få kjøpt, og hadde dermed gleden av å overrekke en sjekk på 20 000,- til dette formålet.
Vi satser på å kunne ta en titt på vidunderet i løpet av 2020.

Tilbake
Interesseorganisasjoner

Ta kontakt

Har du spørsmål eller en oppgave du trenger å få løst? Ta kontakt, så hjelper vi deg etter beste evne.

Takk skal du ha! Vi tar kontakt så fort vi kan.
Hoppsann! Her skjedde det en feil
Interesseorganisasjoner
Godkjenninger
Laster...