HMS – Helse, miljø og sikkerhet

Fosby arbeider aktivt for å etablere et trygt og sikkert arbeidsmiljø,slik at ulykker og helseskader skal unngås. Slik oppnås det også trivsel på arbeidsplassen.

For å oppnå dette vil helse, miljø og sikkerhet prioriteres på lik linje med produksjon, teknikk og økonomi.

Bedriften vil etter beste evne etterleve de gjeldende lover og forskrifter som er pålagt oss. Det tas sikte på å tilrettelegge driften på en slik måte at hensynet til vern mot helse- og miljøskader blir prioritert.

Mennesket er den viktigste ressurs i arbeidslivet, og en god helse er det største aktivium et menneske har.

Internkontroll

Formålet med internkontroll er å fremme ansattes helse, miljø og sikkerhet. Dette foregår ved at den som er ansvarlig for virksomheten organiserer systematiske tiltak for å påse at lovfestede krav og forskrifter overholdes.

Miljøfyrtårn

Vi tar miljøet på alvor, og jobber aktivt hver dag for å redusere klimagassutslipp. I forbindelse med dette har vi sørget for Miljøfyrtårn-sertifisering på alle Fosby-firmaene.

Klima- og miljørapport 2018 Fosby Drift AS Klima- og miljørapport 2018 Fosby Kran AS Klima- og miljørapport 2018 Fosby Petico Eiendom AS Klima- og miljørapport 2018 Fosby Lift AS Klima- og miljørapport 2018, Fosby Anlegg AS Klima- og miljørapport 2018, Fosby Stillas AS
%d bloggere liker dette: