Kantsikring

Kantsikring

Combisafe stålrekkverksnett er et system som ble utviklet for å dekke ulike bransjer og ivareta deres forskjellige kantsikringsbehov på ulike faser i byggeprosjekter.

Informasjon

Stålrekkverksnettet ble utviklet for å gi et alternativt sikkerhetssystem for de mest krevende byggemiljøer, og som kombinerer en rekke verdifulle egenskaper slik som styrke, holdbarhet, monteringshastighet og justerbarhet.

Fotlisten dekker bunnkanten på rekkverksnettet og holder avfall på plass, i tillegg til å sikre fallende gjenstander.

Detaljer
Mange varianter

Vi har løsninger for flere typer kanter og flate tak uavhengig av underlag.

Godkjent og sertifisert

Alle våre produkter er typegodkjente og sertifiserte.

Sikkerhetssystem

Sikkerhetssystem for de mest krevende byggemiljøer.

Er det godkjent i henhold til arbeid i høyden?

Alle våre produkter er typegodkjente og sertifiserte. Kantsikringen er godkjent i h.h.t EN13374 klasse A, B og C.

 

På hvilke type tak kan dere sette opp kantsikring?

Vi har løsninger for flere typer kanter og flate tak uavhengig av underlag. Ta kontakt for råd og oppfølging.

Hva koster kantsikring?

Pris må beregnes per prosjekt og er avhengig av sted, beliggenhet, adkomst, størrelse og arbeidsperioden. Vi kommer på befaring før vi blir enig om løsning og pris.

Interesseorganisasjoner
Interesseorganisasjoner
Godkjenninger
Laster...