Fasadestillas

Fasadestillas

Bytte ut dagens tekst med: «Layher fasade-/rammestillas er lettmontert stillas i aluminium for enklere fasade- og vedlikeholdsarbeid.

Informasjon

Fasade/rammestillasi aluminium blir sammensatt av komponenter med lav vekt, noe som gjør monteringog demontering raskt og enkelt. Den er like godt egnet på små eneboliger som påstore leilighetsprosjekter. Med bare noen få grunnkomponenter, monteres Layherfasade-/rammestillas raskt og sikkert.


Detaljer

Rask å bygge

Har du en slett fasade, er fasadestillas raskt og enkelt å sette opp.

Lav vekt

Ved montering på flate tak er fasadestillas utmerket grunnet lav vekt.

Perfekt for enkelt vedlikeholdsarbeid

Ved enkle prosjekter som maling, snekring, strøm- og rørarbeid er dette et effektivt og kostnadsbesparende alternativ.

Spørsmål og svar

Kommer dere på befaring?

Ja, vi kommer ofte ut på befaringen før vi gir pristilbud. Befaring gjør vi uten kostnad.

Hva om arbeidsområdet plassert slik at deler av stillaset havner på offentlig vei/fortau e.l?

Da må offentlige etater varsles, og det må søkes kommune/Statens Vegvesen med arbeidsvarslingsplan og eventuelt skiltplan. Dette kan vi bistå med dersom det er ønskelig. 

Hvordan regner dere en leieperiode?

Vi har en minimumsleie på 10 dager. Utover dette blir det tatt leie per kalenderdag.

Kontakt

Tlf.: 69 13 25 03stillas@fosby.no

Kontortid hverdager:
07:00 – 15:00

Adresse:
Klokkergårdveien 17, 1711 Sarpsborg

Tusen takk! Vi tar kontakt så fort vi kan
Hoppsann! Her skjedde det en feil
Interesseorganisasjoner
Interesseorganisasjoner
Godkjenninger
Laster...